vladimír maňka 2
Vladimír Maňka. PHOTO: © European Union- EP.

Hovorí Marian Kotleba pravdu o tom, ako sa mu darí rozvíjať Banskobystrický kraj?

Pán Maňka, aj vďaka eurofondom Slovenská ekonomika v decembri rástla najviac v EÚ. Ako to vidíte z pohľadu bývalého primátora, či predsedu samosprávneho kraja?

Vďaka eurofondom sme na Slovensku vytvorili okolo 200 tisíc pracovných miest.

V Banskobystrickom kraji sme pomocou fondov zrekonštruovali a zateplili mnoho škôl, internátov, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, vybudovali, či zrekonštruovali cesty a mosty, vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, podporili cestovný ruch a vytvorili tisícky pracovných miest. Išlo o investície, ktoré by samosprávy a podniky  z vlastného rozpočtu nedokázali zrealizovať.

Z našich výsledkov teraz získava pán Kotleba. Napr. tvrdí, že ušetrí na plyne a elektrickej energii okolo 479 tisíc eur za dva roky. Ale už nepovie pravdu, prečo ich ušetrí.  Že pred jeho nástupom do funkcie sme vďaka projektu z Európskej banky pre obnovu a rozvoj a z eurofondov my zateplili desiatky škôl, školských zariadení, domovov sociálnych služieb a aj časť úradu. Takto sme mu priniesli úspory, ktorými sa teraz chváli.  My sme elektronickými aukciami ušetrili na plyne a elektrickej energii okolo 1,5 milióna eur.

Banskobystrický samosprávny kraj je známy aj tým, že od posledných volieb nečerpá európske peniaze.

Pred odchodom z funkcie som s ministerstvami podpísal zmluvy na sumu 17,5 milióna eur na  získanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov. Najzásadnejšie boli projekty na rekonštrukciu domovov sociálnych služieb v Slatinke pri Lučenci a v Ladomerskej Vieske, rekonštrukciu cesty II. triedy Sucháň – Čebovce a protipovodňové opatrenia v obciach najviac postihnutých povodňami, ale aj 22 projektov na modernizáciu školských kabinetov. Zmluvy na rekonštrukciu domovov sociálnych služieb v objeme 4,3 milióna eur, ktoré mali slúžiť prioritne na skvalitnenie života klientov týchto zariadení,  súčasné vedenie nemalo záujem zrealizovať. Dôvody hľadalo v nezmyselných výhovorkách. Poškodili tak nielen majetok BBSK, ale  predovšetkým klientov a zamestnancov týchto zariadení.  Pri projekte rekonštrukcie cesty Sucháň – Čebovce sa dopustili zásadných chýb, kvôli ktorým riadiaci orgán odstúpil od zmluvy. Kraj tak prišiel o milióny eur a o nové pracovné miesta. Ak v súčasnosti p. Kotleba mení rétoriku a tvrdí, že má záujem čerpať prostriedky z fondov, opýtajme sa ho, koľko projektov jeho vedenie pripravilo a do koľkých výziev sa pod jeho vedením BBSK prihlásilo ? Najhoršie je to, že keby aj pán Kotleba zmenil názor a chcel by teraz čerpať eurofondy, bohužiaľ nemôže. Zamestnával ľudí načierno, porušil zákon a BBSK je evidované v registri nelegálnych zamestnávateľov.  To je prekážkou čerpania dotácií a finančných pomocí na ďalších 5 rokov. Súčasné vedenie tak svojím prístupom pripravilo kraj o stovky miliónov eur a  znemožnilo podporu a tvorbu pracovných miest, čo bude mať do budúcnosti ďalekosiahlé dopady.

Kotleba tvrdí, že postavil cyklotrasu o 65% lacnejšie ako vy.

(Smiech). Boli ste sa teraz pozrieť na tú cyklotrasu, ktorú vybudoval pán Kotleba? Evidentne nedali do spevnenia podložia ani euro. Po pár mesiacoch od realizácie vyzerajú niektoré úseky, ako keby mali 10 rokov. Sám Marian Kotleba povedal, že na ďalší úsek bude potrebovať o 250% viac peňazí. Lebo (citujem):“je potrebné upraviť aj podložie“. To znamená, že ďalší úsek plánuje urobiť za cenu o takmer štvrtinu vyššiu od našej! A k tomu bude treba prirátať aj náklad na opravu a sfunkčnenie toho, čo už urobil. Pritom choďte sa pozrieť na našu cyklotrasu medzi Zvolenom a Sliačom. Sú na nej aj také objekty, ako nákladné premostenie potoka, ale aj oddychový prestrešený priestor pre cyklistov so stojanmi na bicykle a lavičkami. My sme robili výber medzi dodávateľmi, ktorých bolo okolo 20 a elektronickou aukciou sme zrazili cenu takmer na polovicu. Treba sa pozrieť, akým spôsobom si vyberá dodávateľov pán Kotleba. A zistíte, prečo ho kritizuje aj Transparency International.

Bystrický župan tvrdí, že kupuje posypovú soľ lacnejšie ako vy, lebo ju kupuje cez komoditnú burzu.

Komoditná burza začala predávať soľ až po nástupe pána Kotlebu. My sme ju museli nakupovať prostredníctvom  verejného obstarávania. Potom prišla teplá zima a soli bol na Slovensku prebytok. Keď však pán Kotleba tvrdí, že šetrí 700 tisíc eur na soli, ako je možné, že dostal do straty Banskobystrickú správu ciest? Po dlhých rokoch kladného hospodárenia to boli práve oni, ktorí tu svojou neodbornosťou vytvorili stratu  454 tisíc eur ! A táto strata, na ktorú sa skladajú obyvatelia kraja, stále rastie. Produktivitu práce znížili o 40 %!, neuchádzajú sa o zákazky, ako sme to robili my a to ich vedie do záhuby. Pritom pán Kotleba veľmi rád hovorí, ako je práce na Slovensku dosť. Sľuboval zvýšiť zamestnanosť.  Ako chce podporiť zvýšenie zamestnanosti na Slovensku, keď nedokáže zabezpečiť prácu ani pre 500 zamestnancov v regionálnej správe ciest ?!

Viac..  Ivan Štefanec: Vstup Ukrajiny do EÚ bude mať na Slovensko významný dopad

Pán Kotleba sa chváli, že znížil dlh o 18 mil. eur a že vy ste ho zadlžovali.

My sme znížili dlh kraja o 7%. Zároveň sme investovali do majetku kraja viac ako ostatné kraje (školy, internáty, cesty, mosty, kultúrne zariadenia, domovy sociálnych služieb), čo pán Kotleba takmer vôbec nerobí a zadlžuje tým kraj do budúcnosti. Tých, čo prídu po ňom, to bude stáť mnohonásobne viac, ako jeho šetrenie. Dobrý gazda sa musí o svoj majetok starať.  Súčasné vedenie spláca splátkový kalendár, ktorý sme nastavili my. Nič viac. Nerobí žiadne optimalizačné alebo racionalizačné opatrenia. V samospráve šetríte tak, že znižujete náklady napr. na chod úradu, zariadení, elektronickými aukciami ceny dodávok a podobne. My sme v roku 2010 ušetrili na prevádzke úradu 2 milióny eur. Optimalizáciou domovov sociálnych služieb sme ušetrili ďalších  900 tisíc eur ročne, na doprave to bolo takmer 1 milión eur ročne.  Šetrenie tak, že nerobíte, resp. robíte minimálne investície a opravy nie je šetrením. To, čo sa robí v BBSK v súčasnosti je skôr  o budúcom nerozumnom zvyšovaní nákladov na prevádzku a údržbu majetku. O tom, ako hospodári pán Kotleba si môžete prečítať na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja.  V Záverečnom účte za rok 2014, ktorý pripravoval úrad už pod vedením Kotlebu a ktorý hodnotil účtovný rok riadený Kotlebom, sa na strane 109  sám priznáva : „Porovnaním výsledku hospodárenia s minulým rokom Úrad BBSK dosiahol na rozdiel od predchádzajúceho roka záporný výsledok hospodárenia. Výsledok hospodárenia sa zhoršil o 11 513 096,53 eur.“ !!! To nepotrebuje komentár.

Aký máte názor na to, že predseda  Kotleba zamestnáva svoju manželku, bratov a takmer všetkých vysokých predstaviteľov svojej strany z celého Slovenska?

Nikdy som takou cestou nešiel. Na kraji sme zamestnávali odborníkov s potrebným vzdelaním, profesionálov. Vedúci odborov a inštitúcií museli prejsť výberovým konaním. Netrpeli sme rodinkárstvo. Jeho výhovorky o zlom zákone, ktorý umožnil vytvoriť miesto na oznamovanie korupcie sú smiešne. Nemusel tam prijímať nikoho. Mohol túto prácu kumulovať s inou prácou, nie je to náplň na 8 hodín denne. Veď pre BBSK  a niekoľko jeho rozpočtových a príspevkových organizácií robí túto prácu, okrem svojej hlavnej náplne, hlavný kontrolór BBSK.

Čo hovoríte na vydávanie občasníka Bystrický kraj ?

Noviny, ktoré vydáva Banskobystrický kraj by mali prioritne informovať  o tom, čo sa v kraji urobilo, čo sa udialo v jednotlivých regiónoch. Ak si pozriete jednotlivé vydania novín za roky 2014 -2016, témy a obsah článkov sa dookola opakujú, sú stále rovnaké, tendenčné a zavádzajúce. A to má pán Kotleba na tlačovom útvare šesť zamestnancov bez vedúceho, ja som mal troch vrátane vedúceho oddelenia. O legitímnosti posledného čísla, ktoré sa viac podobá na volebné noviny a obsahom je takmer identický ako volebné noviny jeho politickej strany, sa dá pochybovať. Darovala ho totiž táto politická strana samosprávnemu kraju a to za účelom distribúcie napriek tomu, že kraj nemá na to v rozpočte schválené prostriedky na jeho distribúciu.  A to, že mu poslanci (nielen poslanci SMER SD, KDH) tieto prostriedky neschválili, má svoje dôvody. Za tento návrh totiž hlasovalo 40 zo 42 prítomných poslancov.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Vladimír Maňka.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices