beňová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Zlepšovanie mobility pracovných síl je jedným z nástrojov podpory zamestnávania mladých

Posledné údaje z Eurostatu preukazujú pretrvávajúci trend poklesu nezamestnanosti tak na Slovensku, ako aj v celej Európskej únii (EÚ). Slovensko sa v týchto štatistikách drží na úrovni priemeru eurozóny. Výzvou však naďalej zostáva zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí. Pokračovaním a prehlbovaním podpory, ako aj zlepšovaním podmienok pre mobilitu pracovných síl v Európe budú môcť práve oni efektívnejšie využívať výhody spoločného trhu.

Zlepšovanie mobility pracujúcich ľudí súvisí aj s deklarovanou snahou Európskej komisie znižovať vysoké počty mladých nezamestnaných v Európe. „Výsledky a napĺňanie tejto ambície nám dnes nedávajú veľa dôvodov na úsmev. Cieľom samozrejme nie je posielať našich mladých pracovať do zahraničia. V európskom kontexte je však potrebné zlepšovať a zjednodušovať podmienky pre tých, ktorí majú o prácu v rôznych štátoch EÚ záujem, prípadne v nich už teraz pracujú. To sa zatiaľ deje len vo veľmi obmedzenej miere,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová.

V celej EÚ je v súčasnosti viac ako 7 miliónov ľudí, ktorí žijú a pracujú v rozdielnych krajinách. „Voľný pohyb osôb, ako aj pracujúcich je napriek výzvam, ktorým čelí v súvislosti s migračnou krízou, jedným zo základných a zároveň občanmi najviac cenených pilierov a slobôd Únie ako takej. Preto by Komisia mala prinášať konkrétne návrhy a hľadať cesty, ako ho naďalej podporovať,“ povedala europoslankyňa.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Ich súčasťou by v prípade zamestnávania mladých mali byť aj nové účinné opatrenia týkajúce sa možností ich rekvalifikácie, či ďalšieho vzdelávania. „Je predsa neudržateľné, aby bolo v Európe dlhodobo viac ako 5 miliónov mladých nezamestnaných a zároveň 2 milióny voľných pracovných miest, ktoré sú okamžite k dispozícii,“ zdôraznila Monika Flašíková Beňová. Potrebné je aj zlepšenie spolupráce medzi súkromnými a verejnými organizáciami v snahe o obsadenie čo najväčšieho množstva voľných pracovných miest. „Vyžaduje si to zlepšenie komunikácie, ale aj postupné odstraňovanie často zbytočne prebujnelej byrokracie,“ uzavrela.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices