Poslanci schválili reformu pravidiel na boj proti prenosným chorobám zvierat

Európsky parlament v utorok schválil nariadenie zavádzajúce nové opatrenia na predchádzanie a zastavenie šírenia zvieracích chorôb, napríklad vtáčej chrípky, ktoré sú prenosné na iné zvieratá a často aj na ľudí. Legislatívny text, na ktorého znení sa poslanci neformálne dohodli s Radou (ministrov) EÚ v júni 2015, kladie zvýšený dôraz na prevenciu a odráža dosiahnutý vedecký pokrok.

„Schválenie novej právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat je veľkým víťazstvom. Tento zákon umožňuje tri veci. Po prvé, spája zdravie a dobré životné podmienky zvierat so zdravím ľudí. Táto priama súvislosť nám spolu s dôrazom na zodpovedné používanie antibiotík pomôže v boji proti antimikrobiálnej rezistencii. Po druhé, umožňuje zodpovedným orgánom a chovateľom zamerať sa viac na prevenciu a kontrolu prenosných chorôb zvierat. A po tretie, nahrádza približne 40 legislatívnych aktov jedinou základnou právnou normou,“ uviedol parlamentný spravodajca Jasenko Selimovic (ALDE, SE).

Prevencia: Zásada dobrého chovu a zodpovednej aplikácie antibiotík

Nové pravidlá kladú v súlade s dlhodobou pozíciou Európskeho parlamentu väčší dôraz na prevenciu a v tejto súvislosti jasne definujú povinnosti chovateľov, obchodníkov a ďalších profesionálov v oblasti starostlivosti o zvieratá – napríklad veterinárov, ale aj vlastníkov domácich spoločenských zvierat.

Všetci chovatelia, vlastníci či obchodníci so zvieratami sa budú napríklad musieť držať zásad dobrého chovu zvierat a obozretného a zároveň zodpovedného používanie veterinárnych liekov.

Veterinári by mali zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní povedomia o vzájomnom pôsobení medzi zdravím zvierat, ich dobrými životnými podmienkami a ľudským zdravím. Chovateľov by tiež mali dôslednejšie informovať o odolnosti zvierat voči liečbe – vrátane antimikrobiálnej rezistencie, a jej dôsledkoch.

Európska komisia sa v tejto súvislosti zaviazala monitorovať mieru využívania antibiotík pre zvieratá v členských štátoch EÚ a pravidelne zverejňovať s tým súvisiace údaje.

Rýchle, transparentné, inkluzívne a vedecké rozhodnutia

Nové nariadenie umožní Komisii bezodkladne prijať opatrenia s okamžitou účinnosťou, ktoré by mali zabrániť šíreniu chorôb s veľmi významným dopadom na verejné zdravie a poľnohospodársku produkciu.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Poslanci tiež presadili, aby sa v rámci procesu aktualizácie zoznamu najzávažnejších prenosných zvieracích chorôb zohľadňovali stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Zaistili tiež, aby sa na vypracovaní a aktualizácii pohotovostných plánov podieľali organizácie združujúce chovateľov, veterinárnych lekárov, ochrancov práv zvierat a ďalšie zainteresované strany.

Lepšia starostlivosť a boj proti nelegálnemu obchodu s domácimi zvieratami

Všetky opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu chorôb musia zohľadňovať dobré životné podmienky zvierat, vrátane túlavých zvierat, s cieľom ušetriť ich akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktoré nie je nevyhnutné, uvádza sa v schválenom nariadení..

Parlament tiež v kompromisnom texte presadil povinnú registráciu profesionálnych chovateľov a obchodníkov so spoločenskými zvieratami. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť šíreniu ochorení prenášaných túlavými alebo nelegálne predanými domácimi zvieratami.

Poslanci v rámci dohody s ministrami zároveň poskytli Komisii právomoc primäť členské štáty k zavedeniu vnútroštátnych databáz psov, mačiek či iných spoločenských zvierat, ak to bude nevyhnutné z pohľadu prevencie šírenia chorôb alebo vysledovateľnosti daných zvierat.

Ďalší postup

Poslanci prijali návrh právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat na začiatku druhého čítania bez hlasovania. Nakoľko Rada (ministrov) EÚ odobrila nové nariadenie už v decembri 2015, po dnešnom schválení zo strany EP môže byť jeho text publikovaný v Úradnom vestníku EÚ. Do platnosti vstúpi po dvadsiatich dňoch, účinnosť nadobudne po piatich rokoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

antimikrobialna rezistencia

EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) je pre Európsku komisiu (EK) najvyššou prioritou a neoddeliteľnou súčasťou mnohých …

Consent choices