Jana Žitňanská: Ficova vláda nie je schopná čerpať potravinovú pomoc

Ľudia odkázaní na potravinovú pomoc ju mali dostať už v roku 2015. Nestalo sa tak doteraz.

V decembri 2014 Európska komisia schválila pre Slovensko potravinovú pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi celkovo vo výške 55 miliónov eur na roky 2014 až 2020. Pomoc zahŕňa štyri opatrenia – hygienické a potravinové balíčky, teplé jedlo pre ľudí bez prístrešia a distribúciu darovaných potravín.

Do konca roka 2015 sa malo rozdať teplé jedlo a darované potraviny, sľubované potravinové a hygienické balíčky v prvom štvrťroku 2016. Na problém už dávnejšie upozornila poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská.

„Podľa vyjadrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z februára 2016 v súčasnosti prebieha ešte len verejné obstarávanie. Predpokladá sa, že sa ukončí v máji 2016. Zatiaľ boli vybrané dve partnerské organizácie – Slovenský Červený kríž a Slovenská katolícka charita. Ústredie rovnako potvrdilo, že s distribúciou potravinového a hygienického balíčka sa ešte ani nezačalo.“ hovorí slovenská europoslankyňa, podľa ktorej v čase keď sú na Slovensku vystavené riziku chudoby státisíce ľudí a krajine sa ponúka konkrétna pomoc, je toto tempo zarážajúce.

Kde sa stala chyba?

,,Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami…je v schvaľovacom konaní, tzn. v roku 2015 a ani v januári 2016 sa ešte teplé jedlá neposkytovali konečným príjemcom. Z tohto dôvodu …partnerské organizácie ešte neboli vybrané,“ uviedla v odpovedi na infožiadosť europoslankyne Alexandra Záni, riaditeľka odboru pre komunikáciu a styk s verejnosťou na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V praxi to znamená, že s rozdávaním jedla sa nielenže ešte nezačalo, ale vo verejnom obstarávaní neboli ešte vybraté ani distribučné organizácie. Tie sú zatiaľ známe len v dvoch zo štyroch opatrení.

,,Proces predloženia návrhu realizácie a schvaľovania…sa predĺžil z dôvodu stanovenia jednotkových cien k preukazovaniu nákladov/výdavkov pre účely poskytovania teplého jedla…Predpokladaným obdobím začatia realizácie … je február 2016,“ uviedla Záni.

Ešte v roku 2015 hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová informovala: “Distribúcia potravín je veľmi náročný logistický proces. Začiatkom novembra bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa…Ten termín 1. kvartál 2016 je fixný. V budúcom roku počítame dvakrát ročne potravinový balíček a raz ročne hygienický.“

Obdobie ticha

Pracovná skupina, ktorá mala na starosti ,,Prípravu operačného programu pomoci najodkázanejším“ zasadala od apríla do 19. augusta 2014, kedy došlo k schváleniu konečnej podoby programu. Avšak návrhy opatrení a výziev na výber organizácií zodpovedných za distribúciu pomoci boli zverejnené o viac ako rok neskôr, 20. októbra 2015.

,,Po uvedenom termíne prebiehali ďalšie aktivity, ku ktorým nebola nevyhnutná účasť členov pracovnej skupiny a ktoré boli potrebné pre úspešné schválenie a implementáciu Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci,“ uviedla vo svojom vyjadrení Alexandra Záni.

Pod ďalšími aktivitami sa myslelo napríklad vnútorné a medzirezortné pripomienkové konanie,  či rokovanie vlády Slovenskej republiky o návrhu.

Cieľová skupina a obsah pomoci

Potravinová pomoc je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, dôchodcom a osobám so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú príjem z práce. Hygienické balíčky sú určené pre rodiny s deťmi, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Potravinové balíčky by mali obsahovať dve balenia cestovín (špagety, kolienka), jedno balenie tarhone, jeden kilogram ryže, pol kilogramu sušenej fazule, hrachu a šošovice, liter oleja, kilogram cukru, dva kilogramy hladkej a polohrubej múky, konzervu bravčového mäsa, gulášu, štyri konzervy paštét, dve konzervy sardiniek v oleji, jednu konzervu sardiniek v paradajkovej omáčke, jednu instantnú polievku (francúzsku/hovädziu, s knedličkami, paradajkovú), jeden paradajkový pretlak a jedno balenie sušeného mlieka.

V pôvodnom návrhu potravinového balíčka neboli instantné polievky, nakoniec sa však v balíčku objavia: ,,Obsah potravinového balíčka zo dňa 12.6.2015 bol návrhom pracovnej skupiny. Tento návrh bol neskôr upravený tak, aby manipuláciu zvládli aj ženy a osoby so zdravotným postihnutím (bola znížená hmotnosť balíčku) a taktiež sa prihliadlo na to, aby nedošlo k poškodeniu a znehodnoteniu potravín nachádzajúcich sa vo vnútri balíčka pri ich logistike…Z hľadiska zdravej výživy  by zaiste bolo ideálne, keby obsahom potravinovej pomoci mohli byť čerstvé potraviny ako napríklad čerstvá zelenina, ovocie, mäso, vajíčka  a ryby.  Toto však z hľadiska logistiky nie je možné vzhľadom na hmotnosť, obmedzenú trvanlivosť, možné poškodenie až znehodnotenie počas prepravy a distribúcie, ale aj u samotného konečného príjemcu,“ uviedla v odpovedi na infožiadosť Jany Žitňanskej Viera Chrapková z Kancelárie generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Podľa Jany Žitňanskej je veľkou škodou, že sa do potravinovej pomoci nedostali aj zdravšie potraviny. „Ak by to bolo také náročné na distribúciu či uskladnenie, rozumiem, žeby sme sa vyhli čerstvým potravinám ako mäsu, vajíčkam, mliečnym výrobkom. Ale napríklad existujú detské ovocné alebo zeleninové výživy, tie pokojne mohli tvoriť súčasť balíčkov.“

Šesť štátov už začalo čerpať potravinovú pomoc v roku 2014, ďalšie sa pridali v roku 2015. Európska komisia vyzvala Slovensko, aby začala s distribúciou pomoci čo najskôr: ,,Európska komisia vyzvala Slovensko, i ďalšie krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie a čo najskôr spustili poskytovanie pomoci tým, čo to naozaj potrebujú. Z pohľadu Európskej komisie, ide o oprávnené náklady a nič nebráni v čerpaní pomoci a bezodkladnej distribúcii ľuďom v núdzi. Stačí sa pozrieť do kalendára, zimné mrazy už udreli a ľudia bez domova by túto pomoc nepochybne ocenili,“ uviedol Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie.

Čo s takmer deviatimi miliónmi z roku 2014?

Slovensko malo podľa finančného plánu operačného programu na rok 2014 vyčlenených 8 721 525 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však uviedlo, že keďže operačný program bol Európskou komisiou schválený 11. decembra 2014, za rok 2014 žiadne finančné prostriedky čerpané neboli. Tie, ktoré boli vyčlenené na tento rok budú presunuté do nasledujúcich rokov.

Za pravdu im dáva aj Zastúpenie: ,,Ide o prostriedky pre roky 2014-2020. Technicky vzaté je na každom štáte, ako si to časovo rozloží. I keď samozrejme vhodnejšie je, keď je to rovnomerne rozdelené,“ uvádza Andrej Králik.

Zlé skúsenosti z minulosti

Slovenská republika sa zapojila do programu potravinovej pomoci v rámci Európskej únie. Bola však poznačená neskúsenosťou a nepripravenosťou. Na základe spätných údajov sa stratilo nevedno kam až 3500 ton múky a cestovín určených pre 88-tisíc ľudí odkázaných na pomoc. Namiesto pomoci plánovaným 500-tisícom Slovákov sa dostala ,,iba“ k 412-tisícom.

V tom čase však išlo iba o potravinovú pomoc. Na osobu bolo určených 20 kilogramov pšeničnej hladkej múky a 20 kilogramov bezvaječných cestovín.

V roku 2012 sa Slovenská republika už do programu nezapojila. Nebolo totiž vyhlásené verejné obstarávanie. Dôvodom bola aj časová tieseň. V septembri toho istého roka Únia vyradila Slovensko z programu potravinovej pomoci: „Koncom septembra zaslala Európska komisia list, v ktorom odmieta Slovensku účasť v programe potravinovej pomoci na rok 2013. Pri tomto rozhodnutí bola zohľadnená aj žiadosť Slovenska o stiahnutí svojej žiadosti o financovanie potravinovej pomoci na rok 2012. Pri posudzovaní žiadosti na rok 2013 vzala Európska komisia do úvahy aj to, akým spôsobom Slovenská republika zvládla riadenie a distribúciu potravinovej pomoci v minulých rokoch,“ reagovala svojho času Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Čísla sú čísla, ide však o reálne životy

Pomoc by pomohla najmä mnohopočetným rodinám, ktoré nedokážu vyžiť z nízkeho príjmu: ,,No, je vidieť, že asi ľudia, ktorí mali na starosti tú potravinovú pomoc nemajú existenčné problémy ako my. Nám by tie potraviny veľmi pomohli,“ sťažuje sa matka troch detí, ktorá nechcela byť menovaná.

Staršia takmer 80-ročná pani Mária žije len zo svojho 300-eurového dôchodku. Ako sama vraví, nebyť podpory jej rodiny, asi by to nezvládla: ,,To viete, od ničoho, aj to bolo niečo, ale žiadna sláva to nebola.“

Rozdielne neboli ani ďalšie reakcie, ktoré však mali jedno spoločné – vďaku aspoň za to, čo dostali: ,,Dostali sme aspoň niečo, aj za to málo treba byť vďační,“ povedal ďalší dôchodca.

O Monika Himpánová

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices