Miroslav Mikolášik. PHOTO: European Parliament 2016.

Europoslanec Mikolášik: Do tabaku sa kvôli zvyšovaniu závislosti pridávajú chemické látky

Miroslav Mikolášik, slovenský europoslanec v rozhovore zhrnie základné dôsledky fajčenia pre ľudí i to, ako to pôsobí na európsku spoločnosť. Okrem toho objasní hlavné ciele nariadenia, ktoré sa bude týkať výroby tabakových výrobkov, ich predaja i kontroly.

Prečo ste sa rozhodli zaoberať práve reguláciou tabakových výrobkov?

Ide o reguláciu predaja, výroby a kontroly tabakových výrobkov. Vieme, že nadnárodná spoločnosť Philip Morris International mala určité exkluzívne postavenie, kedy na jednej strane finančne podporovala aj kladné programy v oblasti prevencie fajčenia u mladých ľudí, a to rôznymi športovými podujatiami. Na druhej strane táto spoločnosť vyrába možno najväčšie množstvo cigariet na svete, ktoré ponúka na trhu. Vieme aké miliardové zdravotné dôsledky to má, nielen na mladých ľudí.

Hovoríme o ochoreniach pľúc a podobne?

Ľudia, ktorí fajčia majú nepreberné množstvo chorôb, nielen ľahké prechladnutia, ktoré horšie znášajú, ale aj najrôznejšie choroby horných a dolných dýchacích ciest, zápaly priedušiek, majú častejšie zápaly pľúc a majú oveľa častejší výskyt rakoviny pľúc. Tá sa až v 95 % vyskytuje u fajčiarov. Znamená to, že je priama súvislosť medzi fajčením a dopadmi rakoviny pľúc v spoločnosti. Tiež chcem povedať, že jeden pacient na Slovensku, ktorý je liečený na rakovinu pľúc stojí minimálne 20 000 eur. Ročne máme okolo 3 000 nových prípadov. Niekto môže namietať, že ide o slobodné rozhodnutie človeka. Slobodný človek, ktorý takto ochorie, uberá zo spoločného mešca peniaze určené na zdravotnícku starostlivosť. Mohli by sme to dať na deti, alergické choroby alebo na vývin liekov.

Ako sa to teda  Únia snaží riešiť?

Európska únia prehodnocuje svoje písomné dohody s najväčšími výrobcami tabakových výrobkov. Je to jednak spomínaná Philip Morris International, ale aj Japan Tobacco International, British American Tobacco , či Imperial Tobacco. S týmito spoločnosťami máme platné dohody, no budú revidované. Tieto dohody boli uzatvorené nie preto, aby sa dúfalo, že bude menšia výroba, ale aby prebiehala výroba regulovaným spôsobom. Vznikli preto, aby aj EÚ regulovaným spôsobom získavala informácie o predaji a ziskoch týchto medzinárodných spoločností, a aby aj od nich dosiahla aktívny prístup k niektorým riešeniam. Sú to celospoločenské otázky, v ktorých sa každoročne točia miliardy eur. Na jednej strane miliardy v oblasti ziskov, platieb a daní, ale aj miliardy v oblasti strát na zdraví a životoch ľudí, ktorí zomierajú aj v dôsledku chronického fajčenia.

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

Dá sa proti tomu bojovať a nejakým spôsobom to eliminovať?

Pravdaže. Sám si želám, aby sme získavali presné informácie o tom, ako tieto nadnárodné spoločnosti pôsobia a ako ovplyvňujú mladých ľudí aby fajčili. Som proti pridávaniu chemických látok do tabaku na zvyšovanie závislosti. Podporujem takú stránku veci, ktorá hovorí o tom, aby sme my riadili proces a nie aby nadnárodné spoločnosti riadili nás. Dôležité je, aby sme  kontrolu dostali do vlastnej réžie a aby sme postupne dokázali znižovať niečo, čo znižuje zdravie celej európskej populácie.

Čo okrem regulácie bude predmetom uznesenia?

Uznesenie sa bude týkať aj pašovania a falšovania cigariet. Okrem toho často vzniká podozrenie, že sa pašujú aj cigarety napríklad Philip Morris International, ktorý sa ale odvolávajú na to, že to nie sú ich originálne výrobky. Tam by som sa prihováral za tvrdé sankcie, pokiaľ sa ukáže prepojenie tabakových spoločností s tými, ktorí sa podieľajú na pašovaní a falšovaní cigariet.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Miroslav Mikolášik.

O vik

Odporúčame pozrieť

Európska komisia prijala stratégiu EÚ pre metán a stratégiu pre chemické látky

Európska komisia predstavila stratégiu EÚ na zníženie emisií metánu. Metán má po oxide uhličitom druhý …

Consent choices