Brusel upravuje pravidlá rybolovu a určil kedy sa môže rybárčiť

Európska komisia predložila návrh nových opatrení na zachovanie rybolovu v európskych moriach. Pravidlá vymedzujú spôsob kde, kedy ako môžu rybári loviť. Upravujú výber rybárskej výbavy, zloženie lovu a spôsob ako zaobchádzať s náhodnými úlovkami. Karmen Vella tvrdí: ,,S návrhom sme zistili, že ochranu morských biotopov, udržateľného rybolovu je možné dosiahnuť v celej EÚ. Zjednodušené pravidlá prispievajú k lepšej regulácii. Regionalizovaný prístup umožní správne rozhodovanie v oblastiach, kde by rybolov mohol ľudí ohroziť.“

Vďaka novej rybárskej politike komisia predloží jednoduchší  systém správy. Návrh sumarizuje odlišné nariadenia do jedného celku. Podľa neho bude národná rada predpisovať všeobecné zásady a celkové činnosti rybolovu. Ohrozené sú podľa Bruselu najmä oblasti koralového útesu. Nepovoleným vplavom plavidla by sa mohol naručiť  povrch morského dna. Súčasťou ochrany morského ekosystému je aj zamedzenie lovu citlivých druhov, morských vtákov a cicavcov.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

K zmene systému viedli tri desaťročia zložité predpisy ktoré boli nepraktické a nevhodné. Nedostatok pozitívnych zmien vyplýva aj z minimálnej angažovanosti priemyslu ktorá môže dospieť k vážnemu porušeniu právneho systému.

O zan

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices