Výročná bilancia bankovej únie plná pripomienok. Dôraz sa kladie na kontrolu bankových procesov

Európska komisia by mala podľa uznesenia o stave bankovej únie vykonávať dôsledné posúdenie účinkov spojených so zvýšenými kapitálovými požiadavkami, a tiež kontrolu nad budúcimi právnymi predpismi o ponuke úverov pre malé a stredné podniky.

Pri prvej výročnej rezolúcii bankovej únie sa zvažuje aj vytvorenie jednotného kontrolného mechanizmu, ktorý by sa zameral na procesnú, ale aj dozornú stránku. Zdôraznená ale bola aj potreba koordinácie medzi mikro a makropolitikou.

Spomína sa aj potreba stabilizovať dozorné a regulačné rámce. Pripomienky zo strany Európskeho parlamentu sa týkajú záťažových testov. Parlament sa domnieva, že je potrebné vyvinúť ďalšie kroky na posilnenie kontroly v oblasti dohľadu na úrovni troch aktív, a tiež podporiť opatrenia na zlepšenie  porozumenia zo strany bánk. Znižovanie rizika v bankovej únii súvisí s legislatívnym návrhom o Európskom systéme ochrany vkladov, ktorý je považovaný za zostávajúci pilier pri vytváraní bankovej únie.

Poslanci naliehajú na to, že by mali byť opatrenia sprevádzané znižovaním rizika v Európskom bankovom systéme v oblasti implementácie právnych predpisov, no v spolupráci s ostatnými členskými štátmi. Poslanci ale zároveň tvrdia, že akékoľvek zmeny v strednodobom horizonte súčasného regulačného rámca by mali byť dôkladne posúdené. Mali by byť súčasťou širokého koordinovaného úsilia globálneho charakteru s podmienkou, že sa neznížia finančné prostriedky k dispozícii členským štátom, ani nedôjde k nechcenému narušeniu trhu alebo hospodárskej súťaže.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Rezolúcia zdôrazňuje, že úverové dynamiky sú v mnohých jurisdikciách tlmené a veľké zásoby z nesplácaných úverov majú váhu na bilanciách viacerých európskych bánk, čím sa obmedzuje ich schopnosť financovať odvetvie a posilňovať ekonomiku. Poslanci sa preto domnievajú, že možnosť odpísať alebo predať nesplatené úvery je dôležité pre uvoľnenie kapitálu na financovanie nových úverov. Podporujú aj zriaďovanie správcovských spoločností v tých krajinách, v ktorých sa to považuje za nevyhnutné, ako Írsko alebo Španielsko.

O vik

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky

Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní poskytovanie nových …

Consent choices