Najväčšími obchodnými partnermi EÚ v roku 2015 boli Spojené štáty pre vývoz a Čína pre dovoz tovarov

V roku 2015 boli dvoma najväčšími obchodnými partnermi Únie naďalej Spojené štáty s objemom 619 miliárd eur (18 percent celkového obchodu s tovarom v EÚ) a Čína (15 percent, 521 miliárd eur). Za nimi nasledujú Švajčiarsko (253 miliárd eur, čo predstavuje 7% celkového obchodu tovarov v EÚ) a Rusko (210 miliárd eur, 6%).

Čo sa týka vývoju obchodu EÚ s najväčšími obchodnými partnermi, tie sa za posledné roky vo výraznej miere menili. Po tom, čo podiel Spojených štátov na celkovom obchode s tovarmi výrazne poklesol  a takmer nepretržite padal až do roku 2011, začal napokon opäť rásť, až dosiahol minulý rok 18 percent. Naopak, podiel Číny sa od roku 2002 zdvojnásobil a narástol zo 7 na 15 percent. Podiel Ruska na celkovom obchode tovarov EÚ od roku 2013 výrazne poklesol na súčasných 6 percent v roku 2015. Len podiel Švajčiarska ostáva so 7 percentami takmer nezmenený.

Hlavné kategórie produktov dovážaných a vývážaných z EÚ predstavovali v roku 2015 stroje a dopravné zariadenia, ostatné výrobky a chemikálie.

Údaje zverejnil Eurostat vo svojej najnovšej správe.

Nemecko, hlavný exportný partner pre väčšinu členských štátov EÚ

Pre väčšinu členských štátoch bol hlavným exportným partnerom iný členský štát Únie. Výnimku predstavovali len Nemecko, Írsko, Veľká Británia (pre všetky 3 krajiny boli hlavným exportným partnerom Spojené štáty), Litva (vyvážajúca najmä do Ruska) a Švédsko, pre ktoré bolo hlavným exportným partnerom susedné Nórsko.

V niektorých krajinách EÚ smerovala k jedinému obchodnému partnerovi až vyše štvrtina exportu. Pre Českú republiku (32 percent celkového exportu), Rakúsko (29 percent), Maďarsko (28%) a Poľsko (27%) bolo týmto partnerom Nemecko, zatiaľ čo v prípade Portugalska smerovalo 25 percent jeho produkcie do susedného Španielska. Celkovo bolo Nemecko hlavným cieľom exportu výrobkov zo 16 krajín EÚ, vrátane Slovenska, a až pre 22 členských štátov EÚ predstavovalo Nemecko jednu z top troch cieľových krajín pre ich tovary.

Čo sa týka vývozu mimo krajín EÚ, v roku 2015 boli tromi hlavnými cieľovými krajinami pre export výrobkov z EÚ Spojené štáty (21 percent celkového exportu EÚ), Čína (10 percent) a Švajčiarsko (8 percent).

S výnimkou Veľkej Británie a Malty prevažoval v EÚ najmä vzájomný obchod medzi členskými štátmi

V roku 2015 exportovali členské štáty EÚ tovary v celkovej hodnote 4 861 miliárd eur, z toho až 63 percent (v hodnote 3 070 miliárd eur) skončilo v inej členskej krajine Únie.

Podľa správy Eurostatu bolo Slovensko krajinou, ktorá do iných členských štátov EÚ vyváža najviac, a to až 85 percent svojej produkcie. Nasledujú Luxembursko s 84 percentami svojej produkcie exportovanej v rámci EÚ, Česká republika (83 percent), Maďarsko (81 percent), Poľsko (79 percent), Slovinsko (76%), Holandsko (76%) a Estónsko (75%).

Naopak, pre Veľkú Britániu predstavoval export na trhy EÚ len 44 percent celkového vývozu tovarov a pre Maltu 45 percent.

Pre Slovensko boli v roku 2015 najdôležitejšími exportnými partnermi Nemecko (23 percent), Česká republika (12 percent) a Poľsko (9 percent).

Záznam na celú obrazovku 1. 4. 2016 115239.bmp

Nemecko ako hlavný cieľ dovozu pre viac ako polovicu členských štátov EÚ

Rovnako ako v prípade exportu, aj v prípade importu tovarov bol v roku 2015 pre členské štáty Únie hlavným partnerom iný členský štát. Výnimkou bola len Litva, s Ruskom ako hlavným dovozným partnerom.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

V ôsmych členských štátoch pochádzala minimálne štvrtina dovážaných tovarov z jediného štátu. V prípade Rakúska to bolo až 42 percent (dovoz z Nemecka). Nasledovali Portugalsko (33 percent tovarov dovezených zo Španielska), Írsko (32 percent z Veľkej Británie), Česká republika (30% z Nemecka), Luxembursko (28% z Belgicka), Poľsko (28% z Nemecka), Cyprus (26% z Grécka) a Maďarsko (26% z Nemecka).

Celkovo bolo Nemecko medzi top 3 najväčšími importérmi vo všetkých členských štátoch okrem Írska, Cypru a Malty.

Čo sa týka importu z krajín mimo EÚ, v roku 2015 boli najväčšími dovozcami tovarov Čína (20 percent celkového dovozu EÚ), nasledujú Spojené štáty  (14 percent) a Rusko (8 percent).

Pre Slovensko predstavovali hlavných dovozných partnerov Nemecko (19 percent celkového dovozu tovarov), Česká republika (17 percent) a Rakúsko (9 percent).

Záznam na celú obrazovku 1. 4. 2016 120917.bmp

Vo väčšine členských štátov EÚ bol zdrojom dovozu iný členský štát

V roku 2015 importovali členské štáty EÚ spolu tovary v celkovej hodnote 4 707 miliárd eur, z ktorých  až 63 percent (2 980 miliárd) pochádzal z inej členskej krajiny.

V niektorých členských štátoch pritom tvoril import tovarov z iných členských štátov až tri štvrtiny celkového dovozu. Stalo sa tak v prípade Estónska (až 82 percent importu z členských štátov Únie), nasledovalo Lotyšško (80 percent), Slovensko (79 percent), Chorvátsko (78 percent), Česká republika (77 percent), Rumunsko (77 percent), Rakúsko (77 percent), Portugalsko (76 percent) a Maďarsko (76 percent).

Naopak, jedinou krajinou EÚ, kde dosahoval celkový dovoz z iných členských štátov Únie menej ako 50 percent bolo Holandsko (46 percent), čo je však vo veľkej miere spôsobené najmä tzv. „Rotterdamským efektom“[1].

 Viac ako 40 percent exportu mimo krajín EÚ tvorili stroje a dopravné zariadenia.

V roku 2015 boli hlavným exportným a importným artiklom EÚ stroje a dopravné zariadenia, ktoré sa na celkovom vývoze mimo EÚ podieľali mierou 42 percent a tvorili 31 percent dovozu. Kategória Ostatné výrobky (23 percent celkového vývozu mimo EÚ a 26 percent celkového vývozu) ako aj chemikálie (18 percent celkového exportu mimo EÚ a 11 percent dovozu) zohrávali tiež dôležitú úlohu pri celkovom obchode EÚ za rok 2015. Nerastné palivá sa na celkovom exporte mimo EÚ podieľali síce len v minimálnej miere (5% celkového exportu), ale za to tvorili až 20 percent celkového importu.

[1] Rotterdamský efekt“ znamená, že sa zahraničné obchodné transakcie ohlásia kvôli štatistikám EÚ najprv ako dovoz z krajiny mimo EU do členského štátu EÚ, v ktorom tovar prekročil  hranice EÚ a dostal sa do voľného obehu – mnohé tovary, hoci sú určené na reexport do iných krajín, sa tak podľa týchto pravidiel nahlásia najprv v holandských prístavoch, kam priplávali. Tento faktor zároveň umelo zvyšuje štatistiky exportu tovaru z Holandska do ostatných členských štátov.

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

„Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné aby …

Consent choices