PHOTO: European Economic and Social Committee

Študenti diskutovali v Bruseli o integrácii utečencov. Považujú ich za súčasť európskej budúcnosti

Mladí ľudia z členských štátov Európskej únie vyslovili svoje názory a možné riešenia v otázke utečencov. Ich myšlienky navrhovali najmä spôsoby, ako začleniť migrantov do európskych spoločností.

Téma utečencov a ich integrácie do spoločností krajín Európskej únie bola hlavnou líniou udalosti Tvoja Európa, tvoj hlas. Európsky hospodársky a sociálny výbor pozval skupinu mladých ľudí vo veku od 16 do 17 rokov z niekoľkých kútov Európy na diskusiu o najaktuálnejších politických témach súčasnosti – migrácia a integrácia.

Diskusia sa konala v Bruseli, nadväzujúc na plenárne zasadanie EHSV. Mladí preskúmali množstvo integračných problémov od úlohy škôl, športových klubov až po kultúrny dosah a spôsob, akým sú podávané informácie o utečeneckej kríze. Po zahájení a živej debate o desiatich rôznych návrhoch, študenti neskôr súhlasili s tromi.

Tri návrhy prezentovali možné riešenia problémov. Prvý zahŕňal myšlienky, ako pozmeniť informovanie o problémoch migrantov prostredníctvom médií, aby sa znížila miera diskriminácie. Tým ďalším bolo prepracovanie Dublinského dohovoru, najmä rýchlejšie vybavovanie žiadostí o azyl a takisto jazykovú a kultúrnu výučbu ešte pred umiestnením utečencov v krajinách EÚ. Tretím návrhom bola výmena kultúrnych poznatkov a zapájanie migrantov do edukačného systému.

Svoju náklonnosť danej udalosti a diskusii vyjadril Gonçalo Lobo Xavier, ktorý má na starosti komunikáciu EHSV. „Dychtíme po uistení, že pohľady, skúsenosti a myšlienky mladej európskej generácie budú vypočuté.“ Následne dodal, že utečenci síce majú práva, no majú aj povinnosti rešpektovať európske hodnoty a sociálne povinnosti.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Študent z našej krajiny prezentoval názor o dôležitosti integrácie mladých utečencov do spoločnosti. Podľa jeho slov sú súčasťou budúcej generácie. Mnohí ďalší študenti z Maďarska, či Veľkej Británie zdôrazňovali význam škôl v tomto procese. Nevynechali ani podstatné prepájanie kultúr a vzájomnú komunikáciu. Integráciu videli aj v spôsobe zapájania imigrantov do rôznych záľub mladých ľudí.

Eve Päärendsonová, členka EHSV, študentom ďakovala za účasť a vyjadrila sa, že ani samotní politici by to nezvládli lepšie. Na stretnutí zazneli mnohé návrhy a reálne riešenia, ktoré sú mnohokrát ťažkou otázkou aj pre samotnú EÚ.

O jen

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices