Holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem, PHOTO: European Parliament 2016

ECOFIN chce obmedziť finančné riziká a dosiahnuť lepší ekonomický rast

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti, v skratke ECOFIN sa ešte v januári tohto roku zaoberala otázkou dosiahnutia lepšieho ekonomického rastu v Európskej únii.

Holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem tvrdí, že spoločné znášanie rizika musí ísť ruka v ruke s jeho znížovaním. Obmedziť chce práve tie finančné riziká, ktorým je vystavená Európska únia, a to aj posilnením Bankovej únie.

Na zozname je ďalšou prioritou aj Únia kapitálových trhov. Tá má dať väčšiu slobodu toku financií v rámci obchodných aktivít v krajinách EÚ. Okrem toho je však kľúčovým problémom aj vyhýbanie sa plateniu daní a daňové úniky. Holandské predsedníctvo sa chce predovšetkým zamerať na dobrý stav národných ekonomík.

Na zasadaní rady ECOFIN sa už v januári diskutovalo o financovaní Turecka. Dôvodmi boli najmä pomoc uchádzačom o azyl a opatrenia na zastavenie financovania terorizmu. Prítomní ministri súhlasili, že v oboch prípadoch je potrebné rýchle jednanie.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

O jen

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

PREHĽAD: Čo čaká poslancov Európskeho parlamentu v prvej polovici roku 2020?

EÚ pracuje na celej škole legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ zlepšiť životy jej občanov. …

Consent choices