PREHĽAD: Toto je program europarlamentu. Riešiť budú najmä ochranu osobných údajov a migráciu

Ochrana osobných údajov: Záverečné hlasovanie o reformnom balíku

Nové pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ, na ktorých sa Európsky parlament predbežne dohodol so zástupcami Rady (ministrov) EÚ v decembri 2015, budú v stredu predmetom rozpravy a vo štvrtok záverečného hlasovania poslancov. Cieľom reformy je poskytnúť užívateľom internetu kontrolu nad ich osobnými údajmi a regulovať transfery dát do tretích krajín. Nové opatrenia tiež zadefinujú štandardy pre využívanie osobných údajov policajnými a justičnými orgánmi.

EÚ PNR: Konečné hlasovanie o pravidlách výmeny informácii o leteckých pasažieroch

Parlament bude v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o konečnom znení smernice o využívaní záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR), ktorá zaviaže letecké spoločnosti poskytovať členským štátom EÚ údaje o svojich pasažieroch za účelom boja proti terorizmu a závažnej kriminalite

Rozpravy o dohode EÚ – Turecko a reformnom úsilí Ankary
Dohoda o navracaní migrantov a žiadateľov o azyl z gréckych ostrovov do Turecka, ku ktorej dospeli dňa 18. marca v Bruseli lídri členských štátov EÚ a vlády v Ankare, bude v stredu dopoludnia predmetom rozpravy s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

EP bude žiadať centralizovaný azylový systém a legálne možnosti imigrácie

Centralizovaný azylový systém by Európskej únii umožnil lepšie zvládať rastúci prílev migrantov a žiadateľov o azyl, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať a hlasovať v utorok. Predložený text podporuje vytvorenie bezpečných a legálnych spôsobov vstupu občanov tretích krajín na územie EÚ bez toho, aby museli riskovať svoje životy a obracať sa na pašerákov.

Panama Papers: Rozprava o daňovom škandále

Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať so zástupcami Komisie a Rady o najnovších odhaleniach v súvislosti s viac ako 200.000 offshore spoločnosťami a ich dosiaľ tajnými vlastníkmi okrem iného z radov politikov a celebrít známych ako Panama papers. Kľúčovou otázkou, ktorou sa bude plénum zaoberať, je do akej miery sú opatrenia EÚ proti daňovým únikom a prepieraniu špinavých peňazí postačujúce.

Nová protiteroristická stratégia EÚ

Nedávne teroristické útoky a existujúce, ako aj nové opatrenia na boj proti terorizmu budú v utorok po 15h predmetom plenárnej rozpravy s predstaviteľmi Rady a Komisie. Poslanci pravdepodobne zopakujú výzvu členským štátom naliehavo zintenzívniť výmenu svojich spravodajských informácií a zaistiť, aby všetky v súčasnosti platné legislatívne nástroje boli v plnej miere funkčné a využívané.

Výzva na celoúnijný zákaz glyfosátového herbicídu

Európska komisia by nemala obnoviť povolenie na predaj výrobkov obsahujúcich glyfozát, pokým budú existovať vážne obavy, že tento v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradkárstve široko využívaný herbicíd je karcinogénny a má vlastnosti endokrinných disruptorov. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať v stredu.

Utečenecká kríza a boj proti terorizmu: Hlasovanie o navýšení rozpočtu

Parlament bude v stredu hlasovať o návrhu opravného rozpočtu na rok 2016, prostredníctvom ktorého by malo byť vyčlenených 100 miliónov eur na núdzovú pomoc pre utečencov v EÚ a 2 milióny eur na nových zamestnancov Európskeho centra boja proti terorizmu (ECTC) v rámci Europolu. Nakoľko ide o urgentnú požiadavku, poslanci sa rozhodli pre zrýchlené legislatívne konanie, ktoré by malo byť ukončené v priebehu mesiaca.

Obchodné tajomstvá

Návrh pravidiel, ktoré podnikom poskytnú možnosť právnej nápravy v prípade krádeže alebo zneužitia obchodného tajomstva, bude vo štvrtok predmetom záverečného hlasovania Európskeho parlamentu. Súčasťou dohody EP s členskými štátmi z decembra 2015 sú aj poslancami požadované ustanovenia, vďaka ktorým nová smernica neobmedzí prácu novinárov a nebude odrádzať whistleblowerov od oznamovania nekalých praktík.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Európsky dvor audítorov: Verdikt EP k šiestim uchádzačom vrátane slovenského kandidáta

Európsky parlament bude v stredu na základe odporúčaní výboru EP pre kontrolu rozpočtu hlasovať o nominantoch zo Slovenska, Lotyšska, Českej republiky, Poľska, Malty a Slovinska na posty členov Európskeho dvora audítorov. Konečné rozhodnutie o menovaní za člena orgánu Únie sídliaceho v Luxembursku spadá do kompetencie Rady (ministrov) EÚ. Menovanie slovenského kandidáta výbor neodporučil

Poľsko:  Uznesenie o stave právneho štátu v krajine

Poslanci budú v stredu hlasovať o nelegislatívnom uznesení, ktoré nadviaže na plenárnu rozpravu z 19. januára s poľskou premiérkou Beatou Szydło a prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom.

Albánsko a Bosna a Hercegovina: Správy o dosiahnutom integračnom pokroku za rok 2015

Európsky parlament bude v stredu s komisárom pre rozširovanie Johannesom Hahnom diskutovať o reformnom úsilí Albánska a Bosny a Hercegoviny v roku 2015. Poslanci pravdepodobne vyzvú Albánsko na zintenzívnenie reforiem v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii, ktoré sú nevyhnutné na začatie prístupových rozhovorov. Plénum by tiež malo privítať žiadosť Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ.

Erasmus+: Výzva na intenzívnejšiu podporu mobility učňov

Poslanci budú v utorok hlasovať o návrhu nelegislatívneho uznesenia, ktoré požaduje, aby Úniou financovaný program Erasmus+ prispieval viac k zvyšovaniu mobility mladých učňov a študentov odborného vzdelávania. Miestne a regionálne orgány by podľa predloženého textu mali vytvoriť partnerstvá so súkromným sektorom, obchodnými komorami, odbormi a ďalšími organizáciami a spoločne vypracovať stratégie mobility zamerané na podporu, plánovanie a riadenie odbornej prípravy učňov v zahraničí.

Hľadanie východiska z poľnohospodárskej krízy

Poslanci budú v utorok diskutovať s komisárom Philom Hoganom o detailoch najnovšieho balíka opatrení, ktorým chce Európska komisia pomôcť farmárom v EÚ vyrovnať sa s kombináciou klesajúcich cien, stúpajúcich nákladov a ruského embarga na poľnohospodárske produkty EÚ. Plénum tiež zhodnotí efektívnosť podporných opatrení z roku 2015 a predostrie vlastnú predstavu účinnej odpovede na pretrvávajúci poľnohospodársku krízu v Únii. 

Boj proti chudobe: Zníženie nákladov na vykurovanie pre najnúdznejších

Členské štáty by mali prijať moratórium na odpájanie od vykurovania v zimnom období, aby počas mrazov neostala žiadna domácnosť bez dodávok energie, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude vo štvrtok hlasovať Európsky parlament. Poslanci v snahe zintenzívniť boj proti chudobe v EÚ v čase rastúcich nákladov domácností vyzvú na väčšiu podporu rodín v núdzi a ďalšie investície do projektov energetickej účinnosti.

 Rozprava o situácii v Náhornom Karabachu

Nedávne oživenie 22 rokov starého zmrazeného konfliktu v Náhornom Karabachu, enkláve v Azerbajdžane, ktorá v roku 1991 vyhlásila s podporou Arménska nezávislosť, bude v utorok predmetom rozpravy so šéfkou únijnej diplomacie Federicou Mogherini. Cieľom diskusie na pôde EP je nájsť vhodný spôsob, ako by mohla EÚ pomôcť zmierniť súčasnú krízu a zabrániť jej opätovnému eskalovaniu.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices