benova
Europoslankyňa Monika Flašíková. PHOTO: © European Union - EP.

Monika Beňová: Dôležité rozhodnutia na úrovni EÚ sa neprijímajú včas aj kvôli „váhavosti“ národných politikov

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj správe týkajúcej sa vzdelávania o Európskej únii (EÚ) a jej inštitúciách na rôznych stupňoch škôl. Intenzívnejšie prehlbovanie vedomostí o jej fungovaní by malo prispieť k hlbšiemu pochopeniu systému hodnôt týkajúcich sa napríklad zásad právneho štátu a ľudských práv, na ktorých Únia stojí, zo strany vzdelávajúcej sa mládeže.

Prehlbovanie debaty o EÚ na školách by sa samozrejme malo týkať aj rozvoja kritického myslenia smerom k nej. „To sa však musí diať na základe overených faktov a nie účelových dezinformácií. Kríza dôvery v európsku integráciu, o ktorej dnes často počúvame, do veľkej miery súvisí aj s nedostatočným záujmom a informovanosťou verejnosti o jej vnútorných mechanizmoch či rozhodovacích procesoch,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Tento stav podľa nej vyhovuje mnohým politikom na národnej úrovni, ktorí zneužívajú obmedzenú vedomosť občanov a radi alibisticky zvaľujú svoje nezdary a neschopnosť sa dohodnúť na iných.

„Treba otvorene pripomínať, že mnohé dôležité rozhodnutia na európskej úrovni sa neprijímajú včas kvôli „váhavosti“ a neprimerane dlhému čakaniu na postoje národných predstaviteľov,“ povedala europoslankyňa. Zmeny by sa podľa nej mali odraziť aj na možnostiach, ktoré majú učitelia. „Zaslúžia si výraznejšiu podporu napríklad aj prostredníctvom zlepšenia možností ich mobility a vzájomnej výmeny skúseností medzi pedagógmi z rozličných krajín. Posilnia si tým svoje jazykové zručnosti čo má vplyv na celkovú kvalitu ich odbornej prípravy,“ priblížila. Vzdelávanie o Európskej únii musí zároveň súvisieť aj s historickou úlohou zjednocovania pri zabezpečovaní mieru v Európe. „Radikalizmus a prikláňanie sa mladých ľudí k extrémistickým ideám je veľmi nebezpečné. Je preto nevyhnutné budovať v nich na základe minulej, historickej skúsenosti prirodzený odpor k autoritatívnym a totalitným ideológiám. EÚ, ktorej základom, napriek existujúcim nezhodám, je aj pokojné spolunažívanie, tolerancia a solidarita tu je dobrým príkladom,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices