Takmer tri štvrtiny ľudí v EÚ vo veku od 25 do 64 rokov sa cítia zdravo

Úroveň vzdelania zohráva dôležitú úlohu.

Spomedzi všetkých ľudí vo veku od 25 do 64 rokov žijúcich v Európskej únii (EÚ) približne tri štvrtiny považujú svoj zdravotný stav za veľmi dobrý alebo dobrý, o niečo menej ako 20% ľudí za primeraný a menej než 7% za zlý alebo veľmi zlý. Vzdelanie ako dôležitý socioekonomický faktor má vplyv zdravotný stav: zatiaľ čo niečo vyše 60% obyvateľov EÚ vo veku 25-64 rokov s nízkou úrovňou vzdelania považuje svoje zdravie za veľmi dobré alebo dobré, tento pomer sa týkal 85% ľudí s terciárnym vzdelaním. Tento model možno pozorovať vo všetkých vekových kategóriách v rozsahu od 25 do 64 rokov.

Ukazovatele zverejnené v tejto tlačovej správe zachytávajú iba malý podiel z veľkého množstva údajov týkajúcich sa zdravia, ktoré má Eurostat k dispozícii.

Záznam na celú obrazovku 8. 4. 2016 155603.bmp

Najväčší podiel zdravo sa cítiaceho obyvateľstva je v Grécku a Írsku

V roku 2014 vnímalo svoj zdravotný stav ako veľmi dobrý alebo dobrý viac ako 8 z 10 ľudí vo veku od 25 do 64 v Grécku (84,6%), Írsku (84,2%), Švédsku (82,9%), na Cypre (82,7%), Malte (82,6%) a v Holandsku (80,1%).

Naopak, najväčší podiel populácie vo veku od 25 do 64 rokov považujúcej svoje zdravie za zlé alebo veľmi zlé bol zaznamenaný v Chorvátsku (13,4%), Maďarsku (11,4%) a Portugalsku (11,3%).

Záznam na celú obrazovku 8. 4. 2016 160145.bmp

 

Najväčšie rozdiely medzi nízko a vysoko vzdelanými ľuďmi v osobnom hodnotení zdravia sú v Poľsku, najmenšie v Bulharsku

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Medzi dosiahnutým vzdelaním a osobným hodnotením zdravia existuje zrejmé prepojenie. V členských štátoch EÚ vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia úroveň vzdelania, tým je vyšší podiel obyvateľov cítiacich sa zdravo.

Najväčší rozdiel v úrovniach vzdelania u ľudí vo veku od 25 do 64 rokov, ktorí považujú svoje zdravie za veľmi dobré alebo dobré, bol v roku 2014 zaznamenaný v Poľsku (s rozdielom 44,4 percentuálnych bodov medzi 38,6% z nich s nízkou úrovňou vzdelania a 83,0% s vysokou úrovňou vzdelania), ďalej v Chorvátsku (s rozdielom 42,8 p.b.) a v Slovinsku (42,4 p.b.).

Na opačnom konci škály boli rozdiely menšie ako 20 percentuálnych bodov zaznamenané v Bulharsku (s rozdielom 17,7 p.b.), Malte (17,8 p.b.), Španielsku (18,3 p.b.) a Grécku (19.0,p.b.). Na úrovni dosiahol rozdiel medzi skupinou populácie vo veku 25 až 64 rokov cítiacej sa zdravo s nízkou úrovňou vzdelania (61,3%) a vysokou úrovňou vzdelania (85,0%) hodnotu 23,7 p.b. v roku 2014.

Záznam na celú obrazovku 8. 4. 2016 160323.bmp

Záznam na celú obrazovku 8. 4. 2016 160516.bmp

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu …

Consent choices