Mali by sa deti v škole učiť o EÚ?

Parlamentné plénum rokovalo a hlasovalo o iniciatívnej správe, ktorá sa zaoberá práve touto otázkou. Parlament tu apeluje na členské štáty, aby do školského vyučovania zahrnuli i témy týkajúce sa EÚ. Vypracovanie tejto správy mal na starosti rumunský sociálny demokrat Damian Drăghici.

Ak by sa o EÚ učilo na školách, zmenil by sa postoj občanov voči nej?

Nemyslím si to. Výsledky prieskumov ukazujú, že 44% Európanov nerozumie, ako EÚ funguje a mnohí majú pocit, že v Európskej únii nemajú žiaden hlas. Preto si myslím, že keby som bol mladý tínedžer, chcel by som poznať moje práva, chcel by som poznať nielen moju históriu, európsku históriu, ale aj to, ako sa môžem ako občan zaangažovať za lepšiu Európsku úniu a lepší európsky projekt, a to zvlášť v tejto dobe, keď euroskepticizmus rastie závratným tempom.

Koľko krajín už integruje európske témy do svojich učebných osnov a koľko ešte nie? Prečo to podľa vás niektoré krajiny ešte nerobia?

Podľa správy z roku 2013 existovalo vo väčšine členských štátov učivo o EÚ na všetkých stupňoch vzdelávania. Len v štyroch krajinách sme na základných školách nenašli žiadnu zmienku o EÚ. Toto učivo však bolo často neucelené a príliš všeobecné, neprogresívne, nekonzistentné a nenadväzovalo na ostatné učivo, čo malo za následok to, že pre deti bolo len veľmi ťažké pochopiť, o čom všetkom EÚ je. Táto oblasť však podlieha subsidiarite (EÚ koná len vtedy, ak je efektívnejšie rozhodovať na celoeurópskej ako štátnej úrovni – pozn. red.). EÚ tu má preto len veľmi limitovanú kompetenciu. Verím však, že po tejto správe budeme môcť dostať Úniu do učebných programov vo všetkých 28 členských krajinách.

Viac..  Pred pár rokmi sme o tom vôbec nehovorili, dnes sa má EÚ rozširovať, hovorí europoslanec Vladimír Bilčík

Akým spôsobom by sa malo podľa vás učiť o EÚ na školách?

Najdôležitejšie je poskytnúť žiakom a študentom informácie, ktoré podnietia ich zvedavosť. Nemusí to byť nič zložité ani príliš odborné, všetci si totiž pamätáme, že keď sme boli v škole, mali sme radi jednoduché veci. Myslím si, že informácie by mali byť podávané v jednoduchej a stráviteľnej forme.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices