Nová smernica o motoroch by mala dopomôcť k výraznému zníženiu emisií

Holandské predsedníctvo dosiahlo s Európskym parlamentom predbežnú dohodu. Jej cieľom je znížiť emisie znečisťujúcich látok z motorov od malých ručných zariadení ako napríklad motorové píly až po stavebné stroje.

Nariadenie by malo zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, rovnako ako nad ním posilniť dohľad a ochraňovať tak nielen ľudské zdravie, ale aj životné prostredie. Okrem toho rieši aj konkurencieschopnosť a dodržiavanie takých legislatívnych bodov, ktoré by mali odstrániť prekážky zahraničnému obchodu. Tie sa týkajú predovšetkým regulačných bariér, ktoré vyplývajú z odlišných emisných požiadaviek jednotlivých štátov.

Nová smernica by teda mala na vnútorný trh pustiť len tie motory, ktoré budú vyhovovať požiadavkám emisných limitov. V prípade schválenia začne aktualizovaná smernica postupne platiť v rozmedzí rokov 2018 až 2020. Záležať to bude od jednotlivého typu motora.  

Viac..  Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

K predbežnej dohode sa vyjadril aj holandský minister životného prostredia Sharon Dijksma: Jednou z priorít holandského predsedníctva je politika kvality ovzdušia v EÚ. Nové pravidlá významne prispejú k zníženiu znečistenia. V mene Rady chválim Parlament, Komisiu aj predchádzajúce predsedníctvo za ochotu dosiahnuť túto dohodu.“

O vik

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices