Základné práva žiadateľov o azyl budú spísané v zozname platnom pre celú EÚ

Krajiny bezpečného pôvodu sú tie, z ktorých pochádza žiadateľ o azyl a kde nie je riziko prenasledovania. Členské štáty zostavia zoznam týchto krajín, aby urýchlili proces so žiadosťami o azyl. Na žiadosť Európskeho parlamentu a Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), podala Európska komisia návrh na vytvorenie takéhoto zoznamu. Ten bude obsahovať štyri základné práva, ktoré budú určené pre všetkých žiadateľov o azyl. 

K téme sa vyjadril riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) Michael O’Flaherty: „Zoznam o krajinách pôvodu môže pomôcť EÚ čeliť kríze s migrantmi tak dlho, ako je to v súlade so základnými právami. Je nevyhnutné, aby každý migrujúci mohol vzdorovať nedobrovoľnému návratu, na základe svojich osobných pomerov.“

Po stanovení zoznamu môžu byť žiadosti o azyl sledované rýchlejšie a tie, ktoré sú nepodstatné, sa môžu vylúčiť. Členovia Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) chcú, aby sa kládol dôraz na zachovanie a na ochranu základných práv všetkých žiadateľov o azyl. Medzi ne patria:

  1. Právo na azyl, zásada nevyhostenia a zabránenie hromadného vyhostenia: Nikto bez výnimky, by nikdy nemal byť vrátený do krajiny, v ktorej je riziko prenasledovania. To znamená, že každý žiadateľ o azyl z bezpečných krajín má právo byť vypočutý. Mal by mu byť poskytnutý dostatok príležitostí a pomoc na prezentovanie svojho azylové dôvodu. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, že žiadatelia majú dostatočné záruky proti hromadnému vyhosteniu. EÚ musí tiež vytvoriť flexibilitu pre odstránenie nebezpečnej krajiny  zo zoznamu alebo aby odrážal zhoršenú situáciu v takejto krajine. Toto hodnotenie musí byť založené z komplexných zdrojov.
  2. Právo na efektívne opatrenia: Všetci žiadatelia o azyl majú právo na odvolanie rozhodnutia. Ak pochádzajú z krajiny, ktorá je v zozname uvedená ako bezpečná , malo by im byť aj naďalej umožnené zostať v členskom štáte počas konania o opravnom prostriedku. Mali by mať tiež náležitý prístup k informáciám a právnu pomoc. V tomto prípade je dôkazné bremeno pre žiadateľov väčšie, pretože je potrebné vyvrátiť akýkoľvek predpoklad nebezpečnosti.
  3. Detské práva: Deti bez sprievodu žiadajúcich o azyl, z krajín označených ako bezpečné, by nemali byť hodnotené príliš rýchlo. Zákonná požiadavka v rámci EÚ a medzinárodného práva je taká, že dieťa musí byť posúdené. Navyše, zatiaľ čo nároky na bezpečné krajiny sú spracovávané na hraničných priechodoch, deti by nemali byť svojvoľne zadržiavané.
  4. Právo na nediskrimináciu: So všetkými ľuďmi v podobných situáciách by sa malo zaobchádzať rovnako. Pokiaľ ide o generalizované bezpečné zoznamy, musia byť prijaté s cieľom zabezpečiť pre menšinové skupiny to, aby neboli v ohrození. Tieto skupiny môžu byť vystavené väčšiemu riziku prenasledovania, ak sa vrátila, ako u bežnej populácie.
Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Zoznam by podľa členov Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) nemal byť jediným nástrojom pre urýchlenie vybavovania žiadostí o azyl. Ide o viac dôležitých vecí, ako sú  financie a ľudské zdroje, rovnako ako tréning, ktorým je potrebné posilniť koordináciu medzi agentúrami.

„Existencia zoznamu o krajinách bezpečného pôvodu je legitímna. Musí byť však konštruovaný a aplikovaný tak, aby rešpektoval základné práva. Tie musia byť podávané takým spôsobom, ktorý ctí neprevoditeľné právo na azyl,“ objasňuje  riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) Michael O’Flaherty.

Posúdenie Agentúry  EÚ pre základné práva (FRA) slúži na zvýraznenie potenciálnych oblastí záujmu, kde sa zavádza spoločný zoznam EÚ o krajinách, ktoré majú bezpečný pôvod.

O oma

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices