Značký archívu: zoznam bezpečných krajín pôvodu

Základné práva žiadateľov o azyl budú spísané v zozname platnom pre celú EÚ

Krajiny bezpečného pôvodu sú tie, z ktorých pochádza žiadateľ o azyl a kde nie je riziko prenasledovania. Členské štáty zostavia zoznam týchto krajín, aby urýchlili proces so žiadosťami o azyl. Na žiadosť Európskeho parlamentu a Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), podala Európska komisia návrh na vytvorenie takéhoto zoznamu. Ten bude obsahovať štyri základné …

Viac ... »

Pomôže zoznam bezpečných krajín pôvodu pri posudzovaní žiadostí o azyl?

Od začiatku roku 2015 prijali členské štáty EÚ v dôsledku migračnej krízy približne milión žiadostí o azyl. Na podporu jednotlivých členských štátov vytvára EÚ možnosť vytvorenia spoločného zoznamu bezpečných krajín pôvodu. V septembri bol Európskou komisiou navrhnutý zoznam so siedmimi krajinami. Bezpečnou krajinou sa myslí taká, ktorá spĺňa overené a existujúce demokratické princípy a vo …

Viac ... »
Consent choices