EÚ poskytne 83 miliónov EUR na zlepšenie podmienok pre utečencov v Grécku

Európska komisia oznámila vyčlenenie 83 miliónov EUR v rámci nového nástroja núdzovej pomoci, navrhnutého 2. marca, s cieľom zlepšiť životné podmienky utečencov v Grécku, pričom finančné prostriedky sú okamžite k dispozícii UNHCR, Medzinárodnej federácii Červeného kríža a šiestim medzinárodným MVO. Títo partneri budú spolupracovať s gréckymi MVO, ktoré majú potrebné miestne znalosti.

Komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides podpísal v Aténach prvé zmluvy nového nástroja pre pomoc v núdzi v rámci EÚ, ktoré majú členským štátom pomôcť pri zvládaní kríz, ako napríklad veľkého počtu utečencov.

„Musíme čo najrýchlejšie obnoviť dôstojné životné podmienky utečencov a migrantov v Európe. Prvé projekty sú konkrétnym príkladom toho, ako EÚ reaguje na výzvy, ktorým Európa čelí. Finančné prostriedky sú určené pre partnerov v oblasti humanitárnej pomoci, ktorí spolupracujú s gréckou vládou a miestnymi MVO, aby zabezpečili, že poskytovanie pomoci prebieha koordinovaným a štruktúrovaným spôsobom na čo najviac miestach,“ povedal Christos Stylianides, komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie.

Komisár sa stretol s gréckym ministrom, pánom Mouzalasom a spolu s nim a primátorom Atén, pánom Kaminisom, navštívil projekty na podporu utečencov v Eleonase.

Vďaka týmto novým projektom Komisia pomôže desaťtisícom utečencov a migrantov v Grécku zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť, potraviny, lepšie hygienické podmienky, priestory vhodné pre deti a dočasné bývanie.

Oznámená podpora je doplnením celkovej pomoci EÚ poskytnutej v súvislosti s utečeneckou krízou v Grécku. Od roku 2015 už Grécko dostalo na zvládanie utečeneckej krízy 181 miliónov EUR vo forme núdzových prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť, okrem 509 miliónov EUR, ktoré už boli pridelené z týchto fondov gréckemu národnému programu na roky 2014 – 2020.

Prehľad financovania

Humanitárny partner EÚ Suma finančných prostriedkov Trvanie Druh opatrenia
UNHCR 25 miliónov EUR 9 mesiacov 50 000 utečencov v 15 lokalitách dostane 1) technickú a materiálnu pomoc (ako napríklad spacie podložky, prikrývky, oblečenie, hygienické balíčky, pršiplášťe, ponožky, kuchynské súpravy, mydlá, solárne lampy), 2) vodu, sanitárnu a hygienickú pomoc pri dočasnom ubytovaní, 3) ochranu s dôrazom na pomoc deťom bez sprievodu alebo odlúčeným deťom. Ďalšie zložky: Humanitárna koordinácia podpory humanitárnej komunity v Grécku.
Medzinárodná federácia Červeného kríža 15 miliónov EUR 10 mesiacov 44 000 utečencov v 15 lokalitách dostane 1) základnú zdravotnú starostlivosť 2) potravinové balíčky a nepotravinový materiál ako spacie podložky, prikrývky, oblečenie, hygienické balíčky (aj pre ženy), kuchynské súpravy, mydlá 3) vodu, sanitárnu a hygienickú pomoc, 4) psychologickú a sociálnu podporu, 5) pomoc pri obnovovaní rodinných väzieb vďaka celosvetovej sieti Červeného kríža.
Dánska rada pre utečencov 8 miliónov EUR 9 mesiacov 7 500 príjemcov využije viacodvetvový prístup, ktorý zahŕňa pomoc pri správe lokalít, pri zabezpečovaní ochrany, vody, sanitárnej a hygienickej pomoci, ako aj prístrešia a poskytovanie základnej materiálnej pomoci na pokrytie potrieb v 5 lokalitách.
Medzinárodný záchranný výbor 10 miliónov EUR 10 mesiacov Viacodvetvová pomoc vrátane ochrany, psychologickej a sociálnej podpory, bezpečných priestorov pre ženy, bezpečných vzdelávacích a zdravotných priestorov pre deti, vody, sanitácie a hygieny a potravinovej pomoci pre 16 000 príjemcov
Organizácia Save the Children 7 miliónov EUR 12 mesiacov Poskytovanie ochrany pre ohrozené deti a ich rodiny, ktoré uviazli v kontinentálnom Grécku. To zahŕňa poskytnutie priestorov vhodných pre deti, lekcií neformálneho vzdelávania, psychologickej a sociálnej podpory a výživy. Maloletí bez sprievodu a odlúčené deti dostanú aj cielenú starostlivosť poskytovanú v spolupráci s gréckymi vnútroštátnymi orgánmi.
OXFAM 6 miliónov EUR 12 mesiacov Pomoc pri poskytovaní vody, sanitárnych a hygienických služieb, potravín, ochrana & zlepšenie prístrešia (príprava na zimu) a ostatných základných vecí. Zkvalitnenie spŕch a toaliet pre 3 000 ľudí a lepší prístup k službám, zlepšenie správy a štruktúry chránených miest pre 2 750 ľudí. Činnosti sú zamerané na západ, kde aktívne pôsobí len málo partnerov. Potraviny pre 3 000 ľudí sa rozdeľujú najmä vo forme poukazov prevažne na severe. Medzi základné veci pre 3 000 ľudí patrí aj 600 súprav na prípravu prístrešia na zimu.
Arbeiter-Samariter-Bund 5 miliónov EUR 12 mesiacov Poskytnutie prístreškov a základných služieb vrátane zdravotnej starostlivosti a psychologickej a sociálnej podpory, nepotravinového materiálu, priestorov vhodných pre deti, právnej pomoci a tlmočenie pre 1 500 príjemcov v Solúne.
Médecins Du Monde 7 miliónov EUR 12 mesiacov Základná zdravotná starostlivosť, odporúčania pre špecializovanú zdravotnú starostlivosť, psychologická a sociálna podpora pre migrantov a utečencov.

Projekt sa zameriava na zníženie zdravotných rizík a poskytovanie zdravotnej starostlivosti (vrátane špecializovanej) pre 18 000 utečencov a migrantov uviaznutých v Grécku pomocou pevných a mobilných zdravotníckych jednotiek. Projekt je v súlade s národnými plánmi vzdelávania a a referenčnými mechanizmami.

Kontext:

Dňa 2. marca Komisia navrhla rýchlejší a cielenejší spôsob reakcie na veľké krízy vrátane pomoci členským štátom pri zvládaní veľkého počtu utečencov, ktorá má formu nástroja núdzovej pomoci.

Potom, ako Rada 15. marca prijala nariadenie (EÚ/2016/369), Európsky parlament 13. apríla schválil rozpočet pre prvé kolo financovania EÚ. Odhaduje sa, že na doplnenie existujúceho úsilia prostredníctvom iných oblastí podpory je v roku 2016 potrebných 300 miliónov EUR. Zostávajúce finančné prostriedky by mali byť k dispozícii koncom tohto roka.

Prostriedky na núdzovú pomoci dopĺňajú iné nástroje financovania z EÚ, ako je Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a program EÚ v oblasti zdravia, z ktorých sa už na pomoc v Grécku poskytujú značné finančné prostriedky. Zároveň sú doplnkom k pomoci poskytovanej prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý sa spolieha na dobrovoľné ponuky zúčastnených štátov.

Viac..  R. Holzmann: ECB musí zostať ostražitá a byť pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices