Aká je úloha mladých odborárov v strednej Európe?

 

Členovia siete CEYTUN (Sieť mladých odborárov zo strednej Európy) sa stretli v Budapešti koncom apríla, aby vzájomne diskutovali o úlohe odborov v súčasnej spoločnosti v kontexte “tradície verzus trendy”.

Účastníci konferencie rokovali s čelnými predstaviteľmi odborov v Maďarsku a s európskymi odborníkmi na témy ako rovnosť, budúcnosť európskej ekonomiky, európsky sociálny dialóg a budúcnosť trhu práce.

Sociálny dialóg je kľúčovou činnosťou odborov, ale v súčasnosti vidíme, že mnoho občanov nemá povedomie o existencii sociálneho dialógu. Mladí ľudia majú obmedzené vedomosti a z toho vyplyvajúce aj nedostatočné zastúpenie vo vyjednávaniach vo sfére sociálneho dialógu, takže ich záležitosti nemožno riešiť efektívne. Členovia CEYTUN navrhujú, aby odbory spustili interaktívny dialóg s mladými ľuďmi, zapojili mládež do odborového hnutia a dali im viac možností, ako ovplyvniť rozhodovacie postupy.

Úsporné opatrenia sa ukázali ako neúspešné a škodlivé v celej Európe. Mladí odborári požadujú spoločnú európsku politiku na vytvorenie nových a lepších pracovných miest a jednotný prístup k utečeneckej kríze, ktorý nesmie obmedziť právo občanov EÚ na voľný pohyb. Je to humanitárna zodpovednosť EÚ pomôcť zastaviť konflikty, ktoré nútia ľudí utiecť.

Digitalizácia je nielen budúcnosť, ale aj súčasnosť. Michal Nirka z Odborového zväzu KOVO upozorňuje, že “odbory a hlavne mladi odborári by mali túto problematiku mať ako jednu z priorít vo svojich agendách a mať proaktívny prístup pri transformácie pracovného trhu.“

FES_20160423_0094_resize

Obrovské množstvo tradičných pracovných miest zmizne, preto by sa mali odbory zapojiť do diskusií o možných alternatívach prerozdeľovania bohatstva a otvárať diskusie o základnom príjme v Európe.

Viac..  EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Mladí odborári sú proti akejkoľvek diskriminácii na základe etnického pôvodu, pohlavia, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia a národnosti. Odbory by mali ísť nad rámec ich úlohy reprezentovať záujmy svojich členov, musia prevziať zodpovednosť za pracovné a sociálne práva všetkých týchto zraniteľných skupín. Odbory by mali bojovať za rovnaké príležitosti a uznanie pre všetkých.

FES_20160423_0142_resize

CEYTUN je sieť mladých odborárov zo strednej Európy – z Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska. Hlavným organizátorom je Nadácia Friedricha Eberta (FES).

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Klub 500: Výzva vláde na rokovania o opatreniach so zástupcami firiem, odborov a samospráv

Priebeh celoplošného testovania poukázal na vysokú zodpovednosť občanov, samospráv, zdravotníkov, armády a firiem na Slovensku, …

Consent choices