Cestujete lietadlom? Vaše údaje sa budú uchovávať, kvôli bezpečnosti

Poslanci Parlamentu schválili po takmer piatich rokoch jednu z najspornejších smerníc EÚ – Záznam o cestujúcich v leteckej doprave (Passenger Name Record – PNR).

K PNR sa vyjadril Timothy Kirkhope, člen skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov:  „Vytvorili sme smernicu, o ktorej viem, že zachráni životy, ochráni práva, uľahčí chytanie zločincov a EÚ bude bezpečným miestom. Za posledných päť rokov sme sa dostali na inú úroveň. Nezanedbateľný počet ľudí sme odradili od zámeru spáchať teroristický čin.“

PNR sa týka zhromažďovania základných údajov o cestujúcich: meno, rodina, vek, e-mail a podobné. Informácie sa využijú v boji proti terorizmu a iným zločinom, napr. obchodovaniu s ľuďmi.  Údaje sa môžu uchovávať 5 rokov, ale po polroku sa menia na anonymné.

Pravidlá, ktoré obsahuje nová smernica sa týkajú letov mimo EÚ, teda medzi Úniou a tretími krajinami. Členské štáty môžu uplatňovať jej ustanovenia aj na lety v rámci EÚ, teda z jedného štátu Únie do iného v tom prípade, že to  oznámia Európskej komisii. Krajiny Únie tiež môžu zbierať a spracúvať PNR údaje od cestovných kancelárií či agentúr, ktoré taktiež poskytujú letové rezervačné služby.

Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) – Arnaud Danjean dodal: „PNR nie je nástrojom bezhlavého masového sledovania. PNR je selektívny a primeraný nástroj ohraničený extrémne ostražitými postupmi.“

Zakázané bude spracúvanie údajov o rasovom alebo etnickom pôvode cestujúcich, ich politickom zmýšľaní, vierovyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, informáciách ohľadom zdravotného stavu, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

V Parlamente sa nachádzajú poslanci, ktorí sú proti PNR. Majú za to, že smernica odporuje Európskej charte základných ľudských práv a považujú ju za neoprávnené masové sledovanie bez rozlišovania geografických oblastí či časových údajov.

Podpredsedníčka skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu – Sophia in´t Veld vo svojom prejave povedala: „Musíme si priznať, že vonkajší tlak je extrémne veľký, v diskusii sa často nediskutovalo o faktoch, lobing bol agresívny a niekedy až nemorálny, došlo k mnohým útokom voči osobám. Treba si však počkať na to, či dosiahneme bezpečnosť, o ktorej tu každý hovorí, alebo pôjde len o akože bezpečnosť.“

Podľa poslancov by mali byť tieto údaje využívané len na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie v oblasti boja proti terorizmu a závažnej nadnárodnej kriminality. Vzhľadom k nedávnym teroristickým útokom chcú viacerí poslanci okamžitú implementáciu PNR.

O oma

Odporúčame pozrieť

lieky

EK zintenzívňuje opatrenia na riešenie kritického nedostatku liekov a bezpečnosť ich dodávok v EÚ

Komisia prijala súbor opatrení, ktorý má už od tejto zimy, ale aj v ďalších rokoch …

Consent choices