Monika Beňová: Opatrovateľky nesmú byť zneužívané ako slúžky

Zvyšujúce sa množstvo opatrovateľov súvisí s demografickým vývojom v Európe, meniacim sa rozdelením úloh v rámci rodiny, predlžovaním strednej dĺžky dožitia, respektíve starnúcim obyvateľstvom. Veľkú väčšinu opatrovateľov, či ošetrovateľov seniorov alebo ľudí so zdravotným postihnutím tvoria ženy. Európsky parlament (EP) sa preto bude v rámci dnešného plenárneho zasadnutia zaoberať aj správou ohľadom žien pracujúcich v domácnosti a opatrovateliek v Európskej únii (EÚ).

Téma úzko súvisí aj s uplatnením sa mnohých Sloveniek, ktoré pôsobia ako opatrovateľky väčšinou v susednom Rakúsku. „Sú vystavené vysokej emocionálne záťaži, čo je spôsobené aj tým, že žijú pomerne ďaleko od domova a rodiny. Vytvorenie spoločného ochranného rámca pre opatrovateľstvo v EÚ, ktorý sa navrhuje, je jedným z predpokladov dôsledného rešpektovania dôstojnosti týchto žien,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

Prácu opatrovateľky podľa nej nemožno podceňovať, ako k tomu mnohokrát dochádza dnes. Treba zároveň účinne zabrániť tomu, aby sa k ženám, ktoré ju vykonávajú pristupovalo ako k menejcenným bytostiam. „Je dôležité si uvedomiť, že je to 24 hodinový pracovný úväzok, čo je nesmierne náročné,“ pripomenula europoslankyňa. Zároveň je potrebné zamedziť tomu, aby boli opatrovateľky v rodinách zneužívané na vykonávanie rozličných druhov domácich prác. „Majú sa starať o pacienta. Nejde o podradnú, ale naopak odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje veľa fyzických a psychických síl. Nemôžu byť preto zneužívané ako slúžky v domácnosti,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices