PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä migračnú krízu a štvrtý železničný balík

Migračná kríza: Rozprava o realizácii dohody EÚ-Turecko

Implementácia dohody o navracaní migrantov medzi EÚ a Tureckom, jej právne aspekty a demokratická kontrola budú vo štvrtok ráno od 8h30 predmetom rozpravy poslancov s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a holandským ministrom pre otázky migrácie Klaasom Dijkhoffom. Poslanci vyjadrili obavy v súvislosti so súladom dohody s normami EÚ a medzinárodným právom a s jej zavádzaním do praxe.

Odstránenie technickým prekážok na ceste k jednotnému železničnému priestoru EÚ

Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o legislatíve, ktorá by mala viesť k  vytvoreniu jednotného železničného priestoru v EÚ. Dvojica smerníc a nariadenie, na texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni 2015, je súčasťou štvrtého železničného balíka a obsahuje ustanovenia o interoperabilite, bezpečnosti a Európskej železničnej agentúre (ERA). Predkladaná legislatíva by mala odstrániť bariéry, ktoré sú dôsledkom odlišných štandardov a postupov v členských štátoch.

Finančné trhy: Dôveryhodnejší LIBOR a ďalšie úrokové sadzby
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o novej legislatíve, ktorá by mala zvýšiť dôveryhodnosť referenčných úrokových sadzieb s kritickým významom. Ide o sadzby ovplyvňujúce finančné nástroje a kontrakty s priemernou hodnotou aspoň 500 miliárd eur, akým sú napríklad londýnska medzibanková úroková sadzba (LIBOR) a medzibanková referenčná sadzba eurozóny (EURIBOR). Cieľom nových predpisov je sprehľadniť postup stanovovania sadzieb a predchádzať konfliktom záujmov, aké viedli ku škandálu LIBOR.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Ochrana najlepšieho záujmu detí pri cezhraničných sporoch

Opatrenia zamerané na zlepšenie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa pri cezhraničných sporoch o starostlivosť, rozhodnutiach o adopcii a únosoch detí jedným z rodičov do iného členského štátu EÚ budú v stredu predmetom rozpravy poslancov s komisárkou  Věrou Jourovou a holandskou ministerkou zastupujúcou predsedníctvo v Rade Jeanine Hennis-Plasschaert. Parlament následne vo štvrtok prijme k tejto téme nelegislatívne uznesenie.

Riadne právne postavenie pre ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ

Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré vykonávajú vo väčšine ženy migrantky, by mali za účelom obmedzenia obchodu s ľuďmi, nútenej práce a vykorisťovania získať oficiálny štatút v pracovnom práve EÚ. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok. Spoločné pravidlá by podľa poslancov mali zadefinovať modely právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a ukončiť tak nestálosť a nelegálnosť týchto prác.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices