žitnanska
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Štát musí zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a zlepšiť pracovné podmienky opatrovateľkám

Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré väčšinou nelegálne vykonávajú ženy migrantky, by mali získať v EÚ lepšiu pracovnoprávnu ochranu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Inšpirujúc sa príkladom Belgicka a Francúzska poslanci odporúčajú zadefinovanie modelov právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by legalizovali ich prácu. Chcú tiež intenzívnejšie bojovať proti obchodu s ľuďmi, nútenej práci a vykorisťovaniu.

 „Pracovníci v domácnosti a opatrovatelia nám umožňujú venovať sa kariére a užívať si spoločenský život. Zverujeme im naše domovy, naše deti a našich rodičov. Oni sú však neviditeľní, nelegálni pracovníci, obete neistoty a sociálneho vylúčenia. Väčšinu z nich tvoria ženy pracujúce nadčas bez nároku na dovolenku či penziu a bez zdravotného poistenia,“ uviedla spravodajkyňa Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, EL).

„Naša starnúca populácia a vstup žien na trh práce znamená, že ich potrebujeme ešte viac. A členské štáty im napriek tomu umožňujú pracovať v rámci šedej ekonomiky,“ dodala poslankyňa Kuneva. Jej uznesenie Parlament schválil pomerom hlasov 279 (za): 105 (proti): 204 (zdržalo sa hlasovania).

Dôstojnosť pre pracovníkov v domácnosti

Na pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov by sa mali vzťahovať ustanovenia vnútroštátnych zákonníkov práce, antidiskriminačných zákonov a predpisy v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a poistenia, uvádza sa v uznesení. Členské štáty by im tiež mali zabezpečiť zastúpenie v odborových zväzoch.

Parlament vyzval na väčšiu podporu kvalitných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti či staršie osoby, ktoré by znížili motiváciu ľudí využívať služby nelegálnych opatrovateľov. Poslanci však zároveň členské štáty žiadajú, aby podporovali nábory týchto pracovníkov do služieb sociálnej starostlivosti, čím by im poskytli možnosť legálneho zamestnania.

Uznesenie v tejto súvislosti požaduje celkovú profesionalizáciu práce v domácnosti s cieľom pretransformovať ju z nezákonného spôsobu obživy na zamestnanie s primeranou pracovnoprávnou a sociálnou ochranou.

Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu na predloženie rámca pre uznávanie postavenia neprofesionálnych opatrovateľov, ktorý by im mal zabezpečiť odmeňovanie a minimálne normy sociálnej ochrany počas obdobia výkonu opatrovateľskej činnosti.

Boj proti nelegálnej práci a obchodu s ľuďmi

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Väčšinu pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov tvoria ženy migrantky, vysoké percento ktorých sa nachádza v danom členskom štáte nelegálne, prípadne im nebola uznaná ich kvalifikácia a svoje práva nepoznajú, uvádza sa v uznesení, ktoré v tejto súvislosti vyzýva na integráciu migrantov na trhu práce.

Poslanci tiež za účelom boja proti obchodu s ľuďmi a finančnému vykorisťovaniu pracovníkov v domácnosti požadujú primerané kontrolné metódy, zodpovedajúce právomoci a počet inšpektorov, ako aj adekvátne sankcie.

Reakcie slovenských poslancov

„Ak dokážeme vytvoriť podmienky mladým ľuďom pri hľadaní práce a poskytnúť im  sociálno-ekonomické zázemie a pomoc pri zakladaní rodín,  môžeme naštartovať  riešenie problémov súčasného demografického vývoja v Európe,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Keďže populácia starne a pribúda osôb so zdravotným postihnutím, štát musí zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a zlepšiť pracovné podmienky opatrovateľkám, ktoré sa o týchto ľudí starajú. Ich práca dnes nie je docenená, a aj keď správa nie je dokonalá, vytvára priestor na diskusiu a pomenovanie riešení v tejto dôležitej téme,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) z roku 2010 pôsobilo v EÚ v odvetví domácej práce 2,5 milióna osôb, pričom 88 % z nich boli ženy. Viac ako 20 miliónov Európanov, z ktorých dve tretiny tvoria ženy, sa stará o dospelé závislé osoby.

Uznesenie uvádza príklady úspešných modelov v rámci EÚ s pozitívnym účinkom na sociálne a pracovné podmienky zamestnancov tohto odvetvia. Poslanci spomenuli napríklad Belgicko so systémom platobných šekov za všeobecné služby poskytované v domácnosti (CESU) či Francúzsko a vyzvali členské štáty na podporu legálneho zamestnávania pracovníkov v domácnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices