Komisia by mala uľahčiť výmenu epidemiologických informácií medzi členskými štátmi, hovoria audítori EÚ

Programy EÚ zamerané na choroby zvierat náležite zabraňujú šíreniu chorôb, no je ťažké stanoviť, či sú nákladovo účinné, vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov. Napriek tomu, že došlo k značným úspechom, ako je zníženie počtu prípadov BSE v prípade hovädzieho dobytka, audítori upozorňujú, že niektoré kontroly nie sú dostatočné a niektoré náklady sú neprimerane vysoké.

Programy členských štátov týkajúce sa zdravia zamerané na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat zahŕňali financovanie z EÚ vo výške 1,3 mld. EUR od roku 2009 do roku 2014 a vzťahovali sa na opatrenia, ako sú vakcinácia zvierat, testovanie a poskytovanie kompenzácie za zabité zvieratá.

Audítori navštívili sedem členských štátov – Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo – ktoré spolu predstavujú 72 % celkových výdavkov. Zistili, že skúmané programy náležite prispeli k zabráneniu šírenia chorôb zvierat. Prístup Európskej komisie bol vo všeobecnosti náležitý a podporený dobrým technickým poradenstvom, analýzou rizík a mechanizmom na prioritizáciu zdrojov. Podarilo sa dosiahnuť niekoľko významných úspechov, napríklad zníženie počtu prípadov bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) v prípade hovädzieho dobytka, salmonely v prípade hydiny a besnoty v prípade voľne žijúcich druhov. Programy členských štátov boli vo všeobecnosti dobre navrhnuté a zrealizované a mali náležité systémy na identifikáciu ohnísk chorôb zvierat a na uľahčenie ich eradikácie.

Určiť nákladovú účinnosť programov je však zložité pre nedostatok dostupných modelov na analýzu. Vyskytli sa príklady nedostatočne kontrolovaných programov zo strany členských štátov alebo neprimerane vysokých nákladov. Medzi oblasti, v ktorých bol priestor na zlepšenie, patrila výmena epidemiologických informácií a prístup k historickým výsledkom, hoci boli v procese zlepšovania. Audítori tiež zistili, že v niektorých programoch by sa mali viac konkretizovať opatrenia a potrebné kontroly.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

„Choroby zvierat sa môžu šíriť rýchlo a cez hranice a niektoré choroby prenášané zvieratami sú prenosné na človeka“, uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Nepretržitá obozretnosť a účinné konanie na úrovni EÚ majú zásadný význam.“

Podľa audítorov napriek tomu, že posúdenie realizácie osobitných veterinárnych programov bolo pozitívne, eradikácia brucelózy a tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy oviec a kôz zostáva v niektorých členských štátoch výzvou.

Audítori odporúčajú Komisii, aby:

• uľahčila výmenu epidemiologických informácií medzi členskými štátmi;

• preskúmala, či by sa mali existujúce ukazovatele aktualizovať, aby sa zabezpečili lepšie informácie o činnostiach v rámci veterinárnych kontrol a lepšia nákladová účinnosť programov;

• do veterinárnych programov systematicky zahŕňala hľadisko voľne žijúcich druhov;

• podporila členské štáty, aby získali vakcíny, ak je to epidemiologicky odôvodnené

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices