Komisia prijala nový návrh integrovanej politiky EÚ pre Arktídu

Vysoká predstaviteľka a Európska komisia prichádzajú s integrovaným prístupom k výzvam v oblasti Arktídy.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európska komisia prijali návrh politiky, ktorá bude usmerňovať činnosť Európskej únie v arktickej oblasti. Európska únia v tomto regióne posilní svoje súčasné pôsobenie a nasadenie, a to prostredníctvom 39 opatrení zameraných na zmenu klímy, ochranu životného prostredia, udržateľný rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. V rámci týchto prioritných oblastí sa bude osobitná pozornosť venovať výskumu, vede a inováciám.

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie k tomu uviedla: „Bezpečná, udržateľná a prosperujúca Arktída bude užitočná nielen pre 4 milióny ľudí, ktorí tam žijú, ale aj pre našu Európsku úniu a pre celý svet. Je to región s obrovským environmentálnym, sociálnym a hospodárskym významom pre nás všetkých. Opatrenia, ktoré sa prijali, zdôrazňujú náš záväzok voči tomuto regiónu, jeho štátom a ich obyvateľom, ako aj našu povinnosť zabezpečiť, aby bol tento región aj naďalej príkladom konštruktívnej medzinárodnej spolupráce. Pretože Arktída má kľúčový význam, aj pokiaľ ide o regionálnu a globálnu bezpečnosť a je strategickou súčasťou našej zahraničnej politiky.“

Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, k tomu dodal: „My máme vplyv na Arktídu a Arktída má vplyv na nás. Globálne meteorologické podmienky, oceány, ekosystémy i miestna biodiverzita – všetky tieto aspekty Arktída ovplyvňuje. Ďalší ľudský rozvoj je síce nevyhnutný, no je len na nás, aby k nemu dochádzalo udržateľným spôsobom. Musíme pritom plne rešpektovať spôsob života tých, ktorí žijú v tomto regióne, a chrániť ten najcennejší zdroj: životné prostredie.“

V spoločnom oznámení sa zohľadňujú existujúce právne predpisy EÚ vrátane záväzku znížiť emisie skleníkových plynov, ako aj súčasné a budúce aktivity a projekty EÚ. Oznámenie okrem toho vychádza z politík členských štátov EÚ pre arktickú oblasť a zároveň ich dopĺňa. Navrhované opatrenia sa teraz prerokujú s členskými štátmi EÚ, v Rade a Európskom parlamente.

Viac..  Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Súvislosti

V roku 2014 Rada a Európsky parlament požiadali Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby vytvorili ucelenejší rámec týkajúci sa opatrení a programov financovania EÚ v oblasti Arktídy. Nová integrovaná politika EÚ pre arktickú oblasť vychádza z tejto požiadavky a má ďalej posilniť postavenie EÚ v arktickej oblasti. Jej základom budú viaceré existujúce aktivity a rozhodnutia EÚ, ktoré už na tento región majú dosah odvtedy, čo bolo v roku 2008 vydané politické oznámenie a v roku 2012 aktualizovaný prehľad aktivít.

Súčasťou Arktídy je stredná časť Severného ľadového oceánu, regionálne moria, ako napríklad Barentsovo more, Karské a Čukotské more, a rovnako tak územia Kanady, Dánskeho kráľovstva, Fínska, Islandu, Nórska, Ruskej federácie, Švédska a Spojených štátov. Tri členské štáty EÚ sú preto zároveň aj arktickými štátmi a Island s Nórskom sú členskými štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

V posledných rokoch sa dostala do popredia úloha Arktídy v súvislosti so zmenou klímy, keďže tento región funguje ako regulátor zemskej klímy a ovplyvňuje počasie aj v Európe. V uplynulých desaťročiach bolo tempo otepľovania v oblasti Arktídy v porovnaní so svetovým priemerom takmer dvakrát rýchlejšie. Vedci poukázali na to, že aj Arktída prispieva k zmene klímy tým, že sa tam v dôsledku zahrievania regiónu postupne uvoľňujú plyny metánu. Zmeny klímy v oblasti Arktídy naopak podporujú hospodársky rast v tomto regióne. Na uľahčenie medzinárodnej spolupráce a spoločného spravovania arktickej oblasti bolo založených niekoľko medzinárodných inštitúcií a fór.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices