Dohoda EÚ – Turecko: Poslanci odmietajú bianko šek pre Ankaru

Implementácia dohody o navracaní migrantov medzi EÚ a Tureckom, jej právne aspekty a demokratická kontrola boli predmetom rozpravy poslancov s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a holandským ministrom pre otázky migrácie Klaasom Dijkhoffom. Poslanci zdôraznili, že kritéria pre liberalizáciu vízového režimu s EÚ nemôžu byť predmetom vyjednávaní.

Predstavitelia niektorých politických skupín v rozprave zdôraznili význam dohody, ktorá bola uzavretá v dôsledku neschopnosti členských štátov prevziať zodpovednosť v utečeneckej kríze a konať. Ďalší poslanci boli vo svojich vyjadreniach kritickejší. Európsku úniu obvinili z pokusu o prenesenie jej problému do zahraničia a vyjadrili vážne obavy v súvislosti so situáciou utečencov, porušovaním základných práv a nedostatočnou slobodou médií v Turecku.

Mnoho zákonodarcov tiež spochybnilo právny základ dohody a vyjadrilo pochybnosti o jej súlade s medzinárodným právom, najmä so Ženevským dohovorom, ako aj s Chartou základných práv EÚ. Niektorí poslanci tiež v tejto súvislosti pohrozili žalobou na Európskom súdnom dvore.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Súvislosti

 Dohoda medzi EÚ a Tureckom bola predmetom rozpravy počas aprílového plenárneho zasadnutia (13.04.) v Štrasburgu a zasadnutia výboru EP pre občianske veci (LIBE) zo dňa 7. apríla. Výbor LIBE na svojom zasadnutí dňa 21. apríla diskutoval v súvislosti s danou dohodou aj o otázke liberalizácie vízového režimu pre občanov Turecka.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

pas

Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Členské štáty (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli schválili nové pravidlá, ktoré umožnia požiadať o …

Consent choices