Novinky pre európsku železničnú dopravu

Parlamentné plénum rokovalo a hlasovalo o sérii opatrení, ktoré by mali zlepšiť fungovanie železníc v EÚ a priniesť lepšiu bezpečnosť, interoperabilitu a spoľahlivosť. Reforma okrem toho posilní úlohu Európskej železničnej agentúry pri udeľovaní osvedčení a povolení pre železničné vozidlá. Ide o takzvaný technický pilier štvrtého železničného balíka.

Teraz, keď plénum schválilo technický pilier, ostáva ešte dohoda nad trhovým pilierom. Spadajú tu návrhy na liberalizáciu služieb vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy, otvorenie verejných zákaziek konkurencii a obmedzenie nezákonných dotácií.

Prečo sú potrebné nové predpisy?

Európska železničná sieť je v súčasnej dobe veľmi roztrieštená (viď fotoreportáž vyššie). Jednotlivé členské štáty používajú rozličné bezpečnostné normy a technické systémy. Cezhraničné vlakové spojenia tak musia získať bezpečnostné osvedčenia od viacerých vnútroštátnych orgánov a rešpektovať viaceré bezpečnostné systémy. Návrh preto zavádza celeúnijné povolenie na uvádzanie vlakov a lokomotív na trh a uľahčí tak vstup pre nové spoločnosti. Povolenia a osvedčenia o bezpečnosti by mala vydávať Európska železničná agentúra.

Otvorenie trhu vnútroštátnej osobnej dopravy

Súčasťou 4. železničného balíka je návrh, aby sa vnútroštátna železničná doprava od roku 2020 otvorila novým subjektom a službám. Trojstranná dohoda z apríla medzi Parlamentom, Radou a Komisiou dáva nádej, že komplexné a dlhé rokovania sa blížia do finále. Ak po Parlamente schváli dohody aj každý členský štát, nastane vo vnútroštátnej doprave prelom: spoločnosti budú môcť ponúkať vzájomne si konkurujúce služby, ako napr. nové železničné spoje na konkrétnej trati.

„Prajem si, aby európske železnice dostali silný impulz a dúfam, že náš návrh k tomu prispeje. Som rád, že sa trh otvorí, aj keď to je o dvadsať rokov neskôr ako sektor leteckej dopravy,“ komentoval reformu taliansky sociálny demokrat David-Maria Sassoli, ktorý sa ako spravodajca podieľal na časti týkajúcej sa liberalizácie trhu.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Konkurencia vo verejných zákazkách

V oblasti železničnej dopravy by malo byť od roku 2023 jednoduchšie uchádzať sa o verejné zákazky. Súčasní dominantní dopravcovia si už tak nebudú môcť byť istí svojim výlučným postavením na trhu.

Holandský poslanec Wim van de Camp (EĽS) uisťuje, že verené orgány budú mať stále priestor na to, aby sa mohli postarať o čo najlepšiu kvalitu verejnej dopravy. „Priame zadávanie zákaziek bude stále možné, ale to len vtedy, ak sa preukáže vyššia kvalita služieb,“ hovorí.

Lacnejšie lístky a lepšie služby

Zákonodarcom ide o to, aby železnice cestujúcim ponúkali lepšie služby a aby bolo cestovanie vlakom lacnejšie. Fínska poslankyňa Merja Kyllönen zo skupiny GUE/NGL dúfa, že železničný balík napomôže investíciám do tohto odvetvia, ktoré zlepšia služby pre cestujúcich a prinesú ekologickejšie spôsoby dopravy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices