Uniknuté dokumenty návrhu TTIP: ochrana životného prostredia a ochrana spotrebiteľa sú vážne ohrozené

Greenpeace Holandsko vydáva tajné dokumenty z rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými k zmluve TTIP. Na stránke www.ttip-leaks.org sú dokumenty prístupné pre verejnosť.

„Tieto dokumenty dokazujú, že občania USA a Európskej únie sa budú musieť prispôsobiť snahe o korporátne zisky. Je čas na to, aby sa rokovania zastavili a diskusia sa začala odznova a transparentne. Ochranu životného prostredia nesmieme chápať ako prekážku v obchode a v biznise, ale ako záruku nášho zdravia a zdravia ďalších generácií.,” uviedla koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Nikodemová z Greenpeace Slovensko.

Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa, najväčšie obavy spôsobujú:

Javí sa, že dlhodobé mechanizmy na ochranu životného prostredia budú vypustené

Žiadna kapitola zmluvy TTIP, ktoré sme videli, neodkazuje na Všeobecné pravidlo udeľovania výnimiek. Toto skoro 70-ročné pravidlo, umožňuje národom regulovať obchod „v záujme ochrany zdravia ľudí, živočíchov a planéty” alebo „ochrany vyčerpateľných prírodných zdrojov”. Vynechanie tohto pravidla napovedá, že obom stranám ide o vytvorenie právneho režimu, ktorý uprednostňuje zisk pred týmito hodnotami.

Ochrana klímy bude pod TTIP ťažšia

Z parížskej klimatickej dohody jasne vyplýva jedna vec: Ak sa chceme vyhnúť dôsledkom klimatickej krízy, ktoré by ovplyvnili životy miliárd ľudí, musíme udržať nárast teploty pod 1,5 stupňa Celzia. Odvetvie obchodu by nemalo byť vyčlenené zo snáh ochrániť klímu. Avšak v textoch TTIP zmienku o ochrane klímy nenájdeme.  Práve naopak. Rozsah zmierňujúcich opatrení je oklieštený ustanoveniami o Regulačnej spolupráci či Prístupe obchodných odvetví k priemyselným tovarom. Tieto návrhy by napríklad vylúčili reguláciu dovozu palív s vysokou uhlíkovou stopou ako napríklad ropu získanú z dechtových pieskov.

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Koniec princípu predbežnej opatrnosti

Princíp predbežnej opatrnosti, ktorý je súčasťou Zmluvy o Európskej Únii, nie je súčasťou kapitoly týkajúcej sa Regulačnej spolupráce, ani v žiadnej inej z 12 častí zmluvy, ktoré sme získali. Na druhej strane, požiadavka Spojených štátov na prijatie prístupu založeného na „podstupovaní rizík”, ktorého obsahom je skôr kontrola nebezpečných látok ako snaha o vyhýbanie sa im, si našla cestu do viacerých častí textu. Tento prístup podkopáva schopnosť prijímať preventívne opatrenia týkajúce sa napríklad kontroverzných chemikálií ktoré môžu narušiť hormonálny systém.

Otvorené dvere pre korporácie

Z dokumentov takisto vyplýva, že korporácie dostanú možnosť zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a to už v jeho skorých fázach. Zatiaľ čo občianska spoločnosť mala len veľmi obmedzený prístup k rokovaniam, dokumenty potvrdzujú, že priemysel mal pri viacerých príležitostiach zaručené dôležité slovo. Uniknuté dokumenty naznačujú, že Európska únia nebola úprimná, pokiaľ ide o vplyv priemyslu na rokovania.

O dac

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, …

Consent choices