maňka vladimír
Vladimír Maňka. PHOTO: © European Union- EP.

Vladimír Maňka: Príjmy z prevádzačstva poškodzujú ekonomiku EÚ

Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie o ochranu obetí obchodu s ľuďmi, najmä žien, a prijať rodovo špecifické opatrenia zamerané na prevenciu týchto trestných činov a pomoc a podporu pre ich obete, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci vyčítajú členským štátom nedôslednú implementáciu platnej legislatívy EÚ na ochranu obetí obchodu s ľuďmi a žiadajú zaistenie nápravy. Väčšina obetí obchodu za účelom sexuálneho vykorisťovania v EÚ pochádza z členských štátov v strednej a východnej Európy.

 „V boji proti medzinárodným gangom, ktoré obchodujú s ľuďmi, bol dosiahnutý pokrok, obete sa však pričasto nedočkajú pomoci, na ktorú majú na základe predpisov EÚ nárok,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia Catherine Bearder (ALDE, UK). „Vlády členských štátov musia plne implementovať celoúnijné opatrenia na boj s týmto ohavným obchodom, vrátane riadneho zberu štatistických údajov a identifikácie obetí, aby sme získali jasnú predstavu a reálny obraz problému,“ dodala.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 391 (za): 43 (proti): 53 (zdržalo sa hlasovania), vyjadruje znepokojenie nad neschopnosťou Európskej komisie dodržať samotnou smernicou definovaný časový harmonogram podávania správ o stave jej implementácie.

Zraniteľnosť žien a detí

Podľa údajov Europolu zmizlo v roku 2015 po príchode do EÚ približne 10.000 nesprevádzaných detí. Uznesenie preto požaduje, aby boli detskí utečenci registrovaní ihneď po ich príchode na územie EÚ, a vyzýva na ich začlenenie do systémov ochrany dieťaťa.

V snahe znížiť dopyt po obchodovaní s ľuďmi za účelom ich sexuálneho vykorisťovania sa poslanci tiež zasadili za prenesenie trestnoprávnej záťaže z osôb, ktoré sexuálne služby ponúkajú, na tie, ktoré ich od obetí obchodovania s ľuďmi kupujú.

Skorá identifikácia obetí a priznanie ich práv

Poslanci vyzvali členské štáty, aby zabezpečili adekvátnu odbornú prípravu pre príslušníkov polície, sudcov, zdravotníkov a sociálnych pracovníkov, ktorá by im pomohla rýchlo identifikovať najzraniteľnejšie obete a poskytnúť im potrebnú pomoc a podporu. Jej súčasťou by mal byť prístup k ubytovaniu, zdravotnej starostlivosti, prekladaniu a tlmočeniu, právnemu poradenstvu – okrem iného za účelom žiadania náhrady, a to minimálne počas obdobia 30 dní.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Členské štáty by podľa poslancov mali v rámci zaistenia náležitej pomoci a podpory udeliť obetiam obchodu s ľuďmi právo na pobyt a prístup na trh práce, a to na území tej krajiny EÚ, do ktorej boli predané.

Reakcie slovenských poslancov

„Obchodovanie s ľuďmi zásadne porušuje ľudské práva a ponižuje ľudskú dôstojnosť. Nelegálne príjmy z tejto činnosti poškodzujú naše ekonomiky. Pri odhaľovaní skutkov je nevyhnutná účinná spolupráca orgánov EÚ a členských štátov,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Proti obchodovaniu s ľuďmi a každému druhu vykorisťovania musíme tvrdo bojovať. Je dôležité zamerať sa, popri spolupráci policajných zložiek, aj na pomoc a podporu obetiam takýchto zločinov,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

V rokoch 2010 – 2012 bolo v EÚ zaregistrovaných viac ako 30.000 obetí obchodovania s ľuďmi, pričom 80% z nich tvorili ženy. Deti tvoria približne 16% evidovaných obetí obchodovania s ľuďmi (THB), dievčatá až 13%. Ženy a dievčatá predstavujú 95% obetí obchodovania za účelom sexuálneho vykorisťovania. Väčšina registrovaných obetí obchodovania za účelom pracovného vykorisťovania je mužského pohlavia (71%).

Občania EÚ tvoria 70% identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj 70% osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi v rámci Únie. Väčšina evidovaných obetí sexuálneho vykorisťovania v EÚ pochádza z členských štátov Únie v strednej a východnej Európe.

Podľa Medzinárodnej organizácie práce sa ročné zisky zločineckých skupín zapletených v obchode s ľuďmi pohybujú na úrovni 150 miliárd usd.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices