Mimovládky žiadajú Európsku komisiu, aby zmenila škodlivú politiku pre bioenergiu

Občianska spoločnosť mala konečne príležitosť vyjadriť svoj názor na novú politiku EÚ pre výrobu energie z biomasy, v prieskume Európske komisie, ktorý prebiehal od februára a včera bol ukončený. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Priatelia Zeme-CEPA sa zapojením do prieskumu pripojili k hlasom európskych MNO, ktoré upozorňujú, že súčasná politika je škodlivá a musí byť bezodkladne nastavená nanovo.

Organizácie uznávajú, že trvalo-udržateľná bioenergia má svoju úlohu pri snahách Európy preorientovať sa na obnoviteľné zdroje energie a efektívnejšie využívanie energie. Ale zároveň upozorňujú na riziká spojené s využívaním bioenergie. Napríklad zvýšené používanie biomasy na výrobu energie môže zmariť snahy o znižovanie emisií CO2, ale tiež môže viesť k ničeniu životného prostredia , strate biodiverzity a k tlaku na intenzívnu ťažbu v lesoch.

Priatelia Zeme-CEPA a SOS/BirdLife Slovensko, spolu s ďalšími MNO žiadajú Európsku komisiu o zavedenie 4 kľúčových podmienok pre podporu využívania bioenergie v rámci Energeticko-klimatického balíka po roku 2030.

  • Stanoviť limit pre výrobu energie z biomasy na úroveň, ktorú bude možné zabezpečiť trvalo-udržateľným spôsobom
  • Garantovať uplatňovanie správnej hierarchie energetických priorít: (1) minimalizácia (s)potreby energie (2) maximalizácia energetickej účinnosti  (3) využívanie nízkouhlíkových OZE vrátane biomasy
  • Zaviesť správny postup pre výpočet uhlíkovej bilancie a tým zaručiť, že energetické využívanie biomasy povedie k skutočnému znižovaniu emisií uhlíka
  • Upraviť a rozšíriť záväzné kritéria trvalej udržateľnosti pre produkciu biomasy a výrobu energie z nej

Najväčšie environmentálne riziká spojené s bioenergiou spočívajú v používaní plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a v nadmernej ťažbe v lesoch z dôvodu dopytu po bioenergii čím sa zvyšuje tlak na pôdu a lesy.

SOS/BirdLife Slovensko a Priatelia Zeme CEPA požadujú, aby takéto zdroje boli vylúčené z podpory pre biomasu a aby bol dôraz kladený na používanie odpadových surovín z poľnohospodárstva a lesníctva, biologický odpad a močovku.

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

Organizácie tiež upozorňujú, že opatrenia smerujúce k trvalo udržateľnému lesníctvu alebo poľnohospodárstvu nie sú odpoveďou na zaručenie trvalo-udržateľého využívania biomasy. Nová politika EÚ musí zakotviť jasné pravidlá koľko a akej biomasy je možné použiť na výrobu energie.

Miroslav Mojžiš z Priatelia Zeme-CEPA hovorí:  „Biomasa je dôležitý kapitál našich vidieckých regiónov. Zásobovanie veľkých mestských teplární biomasou  a vývoz dreva do zahraničia, ktorý v rokoch 2010-2014 vzrástol až 5 krát budú čoraz viac tlačiť na naše rýchlo sa zmenšujúce zásoby biomasy. Rýchly zisk z obchodu s biomasou, ktorý dnes umožňujú diery v reguláciách, bude zakrátko minulosťou a regióny, ktoré teraz devastujú svoju krajinu budú čeliť ešte väčším ekonomickým  a ekologickým problémom.“

Tatiana Nemcova zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko upozorňuje

„Politika EÚ pre bioenergiu je nastavená úplne zle. Namiesto toho, aby sme zmysluplne využívali odpad z priemyslu, poľnohospodárstva, domácnosti, podpora smeruje na opatrenia, ktoré vedú k odlesňovaniu a masívnym výrubom na nelesnej pôde a premene našej poľnohospodárskej krajiny na lány intenzívne pestovanej repky či kukurice. Radikálna zmena je absolútne nevyhnutná.“

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices