Svetový humanitárny summit má pomôcť zaplátať diery vo financovaní pomoci ľudom v kríze

Viac než 50 svetových lídrov a 5 000 subjektov pôsobiacich v humanitárnej, rozvojovej a politickej oblasti sa 23. až 24. mája zíde v Istanbule, aby vynaložili úsilie na zvrátenie trendu stále narastajúcich humanitárnych potrieb a zlepšili efektívnosť reakcie.

Na historicky prvom Svetovom humanitárnom samite, ktorý sa bude konať v tureckom Istanbule, Európska únia (EÚ) a jej členské štáty spoločne vyzvú na globálne partnerstvo pre efektívnejší a účinnejší humanitárny systém. EÚ ako hlavný darca a najvýznamnejší aktér v usmerňovaní politiky bude spolu so svojimi členskými štátmi zohrávať vedúcu úlohu na samite 23. až 24. mája, kde sa stretne vyše 50 svetových lídrov a približne 5 000 subjektov pôsobiacich v humanitárnej, rozvojovej a politickej oblasti, aby zmenili stratégiu z reakcie na krízu na efektívne riadenie prevencie a včasného zásahu a podporovanie odolnosti a sebestačnosti. Viac než 125 miliónov mužov, žien a detí na celom svete potrebuje humanitárnu pomoc. Napriek rekordným príspevkom v posledných rokoch nemôžu darcovia v plnej miere pokryť rastúce humanitárne potreby spôsobené dnešnou núdzovou situáciou.

S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné financovanie na pokrytie nedostatočného financovania vo výške 15 miliárd USD sa na samite začne „veľká dohoda“, návrh, ktorý predložila skupina na vysokej úrovni pre humanitárne financovanie, vytvorená generálnym tajomníkom OSN, vo svojej správe „Príliš dôležité na to, aby sa skončilo neúspechom: riešenie medzery v humanitárnom financovaní”.

Podpredsedníčka Európskej komisie a spolupredsedníčka skupiny na vysokej úrovni Kristalina Georgieva vyhlásila: „Naším cieľom v nasledujúcich piatich rokoch je poskytnúť ďalšie miliardy dolárov ľuďom, ktorí zúfalo potrebujú pomoc na záchranu svojich životov, a to prostredníctvom efektívnych úspor v bežných a administratívnych činnostiach darcov a organizácií poskytujúcich pomoc. V priebehu niekoľkých mesiacov sa nám podarilo dojednať dohodu medzi hlavnými aktérmi v humanitárnom ekosystéme – dohodu zameranú na riešenie problémov, ktoré po celé roky brzdili a sťažovali záchranné práce.“

Prioritou EÚ na tomto samite je presadzovanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva s cieľom zabezpečiť, aby ľudia, ktorí potrebujú pomoc, získali rýchlu, ničím nezdržiavanú humanitárnu pomoc. Christos Stylianides, komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, vyhlásil: „Vo všetkých oblastiach sveta, ktoré sú postihnuté konfliktom a krízou, sa rozširujú útoky na civilné obyvateľstvo, lekárov a zdravotnícke zariadenia, ako aj na pracovníkov v oblasti humanitárnej pomoci. Skutočnú zmenu môžeme priniesť tým, že dáme medzinárodné humanitárne právo na popredné miesto agendy Svetového humanitárneho samitu. Ochrana civilného obyvateľstva a humanitárnych pracovníkov a zabezpečenie prístupu humanitárnej pomoci nie je otázkou voľby. Z ľudského hľadiska ide o nevyhnutnosť.“

Ak je humanitárna pomoc potrebná a životne dôležitá pre milióny obetí násilných konfliktov a prírodných katastrof, nevyhnutné sú dlhodobejšie riešenia. Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica zdôrazňuje význam premostenia humanitárnej a rozvojovej pomoci, čo je ďalšou hlavnou prioritou samitu: „Strednodobá a dlhodobá pomoc je dôležitou súčasťou pri podporovaní partnerských krajín v obnove poškodenej infraštruktúry a pomoci ľudom pri návrate do normálneho stavu.Tým, že posilníme prepojenie medzi pomocou, obnovou a rozvojom, zvýšime odolnosť a naša pomoc bude efektívnejšia a účinnejšia, dokážeme lepšie odstraňovať pravé príčiny mnohých opakujúcich sa kríz a nebudeme len riešiť ich následky.“

Súvislosti

Viac..  Europoslanci vyzvali Kosovo a Srbsko, aby normalizovali vzájomné vzťahy

Na Svetovom humanitárnom samite bude Európsku komisiu zastupovať podpredsedníčka pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgieva, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica a komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides.

EÚ sa od začiatku aktívne podieľa na dvojročných prípravách na samit. V rámci konzultačného procesu, počas ktorého sa uskutočnili konzultácie s viac než 23 000 aktérmi, ako sú vlády, podniky a organizácie poskytujúce pomoc, občianska spoločnosť, zasiahnuté komunity a mládežnícke organizácie, Európska komisia spoluorganizovala regionálne konzultácie v Budapešti (vo februári 2015), prispela k štúdiám Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a podporila prácu sekretariátu Svetového humanitárneho samitu (WHS).

O dac

Odporúčame pozrieť

osn

Únia podporuje reformu OSN na zvýšenie efektívnosti v partnerských krajinách

Európska únia (EÚ) v utorok oznámila podporu reforme Organizácie Spojených národov (OSN) na zvýšenie efektívnosti …

Consent choices