Švajčiarsko vyzýva Medzinárodnú organizáciu práce (MOP) k splneniu výziev týkajúcich sa budúcnosti práce

ŽENEVA – Vo svojom otváracom prejave 105. Medzinárodnej konferencie práce, prezident Švajčiarskej konfederácie, Johann Schneider – Ammann, vyzval zástupcov MOP zapojiť sa do serióznej úvahy o budúcnosti práce a zabezpečeniu ich obsadenia centrálnej pozície v diskusiách o potrebných opatreniach na pripravovaných zmenách, ktoré sa už konajú.

„Systém dohľadu na normy musí byť prispôsobený realite zajtrajšieho sveta, iba tak si MOP môže plniť svoj mandát za sociálnu spravodlivosť v dvadsiatom prvom storočí,“ a taktiež vyhlásil a oznámil, že Švajčiarsko sa zamýšľa byť plne zapojené do pripomenutia stého výročia Medzinárodnej organizácie práce v roku 2019 a budúce pracovné iniciatívy zahájil v rovnakom čase.

Pán Schneider – Ammann pripomenul úlohu Švajčiarska od založenia MOP, a zdôraznil hodnoty, ktoré sú spoločné ako pre MOP, tak aj pre Švajčiarsko, najmä čo sa týka sociálnek spravodlivosti.

„Švajčiarsko je hrdé na to, že pomohlo zmeniť pohľad na človeka, ľudskú bytosť, ktorý bol dlho vnímaný len ako výrobný faktor. S dôstojnou prácou MOP umiestnil jednotlivca do centra ekonomickej aktivity v duchu solidarity,“ dodal.

Vo svojom prejave ako prezident Švajčiarskej konfederácie a ako švajčiarsky minister hospodárstva a práce, pán Schneider – Ammann zdôraznil niekoľko hodnôt vo Švajčiarsku, ktoré môžu podporiť hospodársky rast potrebný na vytvorenie dôstojných pracovných miest. Poukázal najmä na makroekonomickú a inštitucionálnu stabilitu, efektívny sociálny dialóg, ekonomickú slobodu, vzdelávanie a inovácie, vrátane sociálnej ochrany, a – kľúčový prvok – sociálne partnerstvo s tými, ktorí zohrávajú rolu vo svete práce .

 

Pripomínajúc, že “budúcnosť práce predstavuje zamestnanie pre mladých” , pán Schneider – Ammann zopakoval , “že je potrebné investovať do základného vzdelávania a v profesijnom vzdelávaní byť schopný uľahčiť , podľa jeho slov , prístup ku kvalifikovanému , produktívnemu a trvalému zamestnaniu. ” Okrem toho, podniky by mali zohrávať aktívnu úlohu pri umožnení rýchlej integrácie mladých ľudí na trh práce.

Viac..  Čínske automobilky vyzývajú na odvetné kroky proti clám EÚ

MOP musí byť dobre pripravená na strategické otázky spojené s budúcnosťou pracovných miest, najmä s rastúcim významom digitálneho hospodárstva, a pán Schneider-Ammann preto dospel k záveru pozvať jeho zložky aby jednali “inovatívne a s odvahou. ” Schneider-Amman taktiež navrhol aby bol Global Jobs Pact prijatý MOP v roku 2009 aktualizovaný.

Vo svojej uvítacej správe pre pána Schneider-Ammmanna, generálny riaditeľ MOP pán Guy Ryder ocenil aktívnu rolu Švajčiarska v MOP.

Švajčiarsko a MOP nepopierateľne zdieľajú mnoho spoločných vecí. Vyznávame rovnaké princípy otvorenosti, dialógu a ľudskej dôstojnosti.

Memorandum o porozumení medzi Švajčiarskom a ILO
Počas návštevy v Komisii pre medzinárodné právo sa prezident Schneider-Ammann stal svedkom podpísania memoranda o porozumení a posilnení úlohy Švajčiarska v MOP pri podpore zníženia chudoby, dôstojnej práce v službe mieru a pri dosiahnutí sociálneho partnerstva.
Švajčiarsko bude financovať projekty Medzinárodnej organizácie práce , ktorých cieľom je podporovať hospodársku produktivitu a zaručiť migrantom dôstojné pracovné podmienky v rozvojových krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou .

Toto financovanie bude taktiež slúžiť na podporu udržateľných malých a stredných podnikov pripravených čeliť medzinárodnej konkurencii a súťaži. V neposlednom rade Švajčiarsko sa bude usilovať o aktívnu podporu programov MOP týkajúcich sa pracovnej migrácie a poctivých postupoch náboru zamestnancov, a posilniť prínos migrujúcich pracovníkov k trvalo udržateľnému rozvoju.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš, Alex Rusnák a Kamila Potočárová.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Švajčiarsky parlament zamietol rozhodnutie európskeho súdu o klíme

Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v stredu hlasovaním zamietla rozhodnutie, ktoré Švajčiarsku nariaďuje, aby robilo viac …

Consent choices