Brando Benifei
Europoslanec Brando Beinifei. PHOTO: © European Union - EP.

Brando Benifei: Musíme podporovať politiky zamerané na integráciu utečencov

Utečenci sa do našej spoločnosti najlepšie začlenia vtedy, keď si tu nájdu prácu. No v časoch vysokej nezamestnanosti sa mnohí ľudia obávajú, že migranti budú pre nich pre nich na pracovnom trhu ďalšími konkurentmi. O tom, ako riešiť túto zložitú situáciu hovorí s taliansky sociálny demokrat Brando Benifei. Je autorom správy o sociálnej a pracovnej integrácii utečencov, ktorú v pondelok 30. mája prijal zamestnanecký výbor.

Musíme podporovať politiky zamerané na integráciu utečencov, pretože vďaka nim sa môžu stať produktívnymi a užitočnými pre rozvoj spoločnosti, ktorá ich prijala. Nástojíme však na tom, aby to nebolo na úkor iných zraniteľných skupín, ako sú napríklad zdravotne postihnutí, nezamestnaní alebo veľké rodiny. Chceme viac prostriedkov pre európsku sociálnu politiku. Integrácia tých, ktorí utekajú pred vojnou a riskujú tak svoje životy, je našou ľudskou povinnosťou, no treba ju robiť tak, aby nespôsobovala sociálny dumping, netolerantnosť a vyčlenenie z hosťovskej spoločnosti. Stále vidíme hospodárske dôsledky krízy, ktorá udrela na mnohé krajiny. K integrácii utečencov sa musíme postaviť tak, aby nebola vnímaná ako niečo, čo vytláča politiku na pomoc ľuďom v ťažkostiach. Hlavou inšpiráciou pri vytváraní našich návrhov bolo presvedčenie, že integrácia je síce veľká výzva, no môžeme ju premeniť na príležitosť.

Nájsť si zamestnanie je pre utečencov veľmi dôležité. Len tak sa môžu skutočne postarať sami o seba a integrovať do spoločnosti. S akými problémami sa najčastejšie stretávajú?

Stretávajú sa s mnohými problémami a to aj po prijatí ich žiadosti o azyl. Problémy s jazykom, uznaním ich schopností a znalostí, diskriminácia, problémy s integráciou v krajine, ktorá je niekedy veľmi odlišná od ich vlasti. Tieto problémy si vyžadujú, aby sme sa s nimi popasovali v čo najskoršej fáze – aby sme tak zistili, aké majú títo ľudia znalosti a pomohli im so vzdelaním a školeniami. V našej správe hovoríme aj o zmenách súčasnej legislatívy o prístupe utečencov na pracovný trh. Utečenci i žiadatelia o azyl by mali mať prístup na trh práce už po šiestich a nie deviatich mesiacov, ako je tomu dnes. Je dôležité ľudí školiť, aby splnili požiadavky biznisu a pomôcť im nájsť zamestnanie zodpovedajúce ich kompetenciám a kvalifikácii.

Viac..  Cieľom je, aby ľudia rozumeli, prečo je dôležité voliť, hovorí vedúci kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek

Aké konkrétne kroky by sme mali prijať na ich integráciu?

Potrebujeme pre nich jazykové kurzy a na mieru šité programy. Nové technológie tu môžu slúžiť ako dorozumievacie prostriedky – v členských štátoch existuje mnoho príkladov inteligentného využitia mobilných aplikácií a internetových portálov. Takisto musíme odstrániť administratívne prekážky pri vybavovaní žiadostí o azyl a zjednodušiť papierovačky pri hľadaní zamestnania. Na to aby sa integrácia stala realitou, je potrebná nielen zmena legislatívy, ale aj vyvážené konanie všetkých zúčastnených.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices