EÚ poskytne Tunisku pomoc vo výške do 500 miliónov EUR

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil v mene Rady rozhodnutie poskytnúť Tunisku makrofinančnú pomoc vo výške do 500 miliónov EUR.

Cieľom je podporiť hospodársku stabilizáciu tejto krajiny a program zásadných reforiem, čím sa prispeje k zníženiu jej rozdielu vo vonkajšom financovaní. Na pomoci sa bude podieľať aj MMF, ktorý 20. mája 2016 navýšil úver v rámci svojho rozšíreného fondu pre Tunisko na 2,9 miliardy USD.

Očakáva sa, že Európsky parlament rozhodnutie schváli v prvom čítaní na plenárnom zasadnutí 6. až 9. júna 2016. Rada sa potom vyzve, aby prijala znenie návrhu Komisie, na ktorom sa dohodla s Parlamentom, bezo zmeny.

Úvery

Pomoc bude k dispozícii počas obdobia dva a pol roka. Poskytne sa formou úverov, ktoré sa vyplatia v troch splátkach. Úvery majú v priemere maximálnu splatnosť 15 rokov.

Podmienky

Na pomoc sa vzťahujú podmienky stanovené v memorande o porozumení, na ktorom sa dohodne Komisia s Tuniskom. V memorande o porozumení sa ustanovia jasne vymedzené podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky zamerané na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci bude rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Tuniska.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú monitorovať plnenie tejto podmienky počas celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices