PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä príčiny migrácie a boj proti daňovým únikom

Nový plán EÚ na riešenie príčin migrácie: Rozprava

Európska komisia v utorok poslancom predstaví nový plán EÚ zameraný na riešenie príčin migrácie. Takzvaný migračný kompakt, ktorého autormi sú prvý podpredseda EK Frans Timmermans a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogherini, predpokladá využívanie prostriedkov EÚ na podporu súkromných ivestícií v krajinách pôvodu migrantov, a to najmä v Afrike.

Junckerov investičný plán: Rozprava o dosiahnutom pokroku

Dosiahnutý pokrok v implementácii a doterajšie výsledky investičného plánu Európskej komisie v hodnote 315 miliárd eur, známeho tiež pod názvom Junckerov plán, budú v stredu predmetom rozpravy poslancov s podpredsedom Komisie Jyrkim Katainenom. Cieľom pred rokom predstaveného trojročného investičného plánu je naštartovanie rastu v Únii po globálnej finančnej kríze prostredníctvom mobilizácie súkromných a verejných zdrojov.

Panamské dokumenty: Hlasovanie o zriadení vyšetrovacieho výboru

Parlament bude v stredu hlasovať o návrhu lídrov politických skupín zriadiť vyšetrovací výbor, ktorý by sa mal zaoberať panamskými dokumentmi, teda uniknutým súborom detailných informácii o spoločnostiach registrovaných v dňových rajoch a ich konečných vlastníkoch.

Postoj EP k balíku opatrení na boj proti daňovým únikom
Parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o uznesení k návrhu smerice zameranej na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Cieľom predloženej právnej úpravy je odstrániť existujúce medzery v zákonoch využívané korporátnymi neplatičmi daní. Výbor EP pre hospodárske a menové veci návrh dňa 24. mája návrh privítal, zasadil sa však za prísnejšie obmedzenie odpočtov za platbu úrokov a efektívnu korporátnu daňovú sadzbu z príjmu v zahraničí vo výške 15%.

Endokrinné disruptory: Poslanci opätovne vyzvú Komisiu, aby konala

Parlament v stredu zopakuje svoju výzvu Európskej komisii, aby konečne zverejnila vedecké kritériá na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém s cieľom znížiť mieru vystavovania voči týmto chemickým látkam. Tieto kritériá mali byť pôdovne zverejnené do konca roka 2013.

Voľný pohyb osôb: Hlasovanie o uľahčení cezhraničného uznávania certifikátov

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o nových pravidlách, ktoré by zjednodušili postupy potvrdzovania pravosti verejných listín v iných členských štátoch, napríklad rodného či sobášneho listu, a uľahčili tak občanom EÚ voľný pohyb v rámci Únie. S cieľom odbúrať nevyhnutnosť prekladov by nová právna úprava mala zaviesť viacjazyčné formuláre, ktoré sa budú pripájať k vnútroštátnym listinám.

Bulharský prezident Rosen Plevneliev v Európskom parlamente
Plénu Európskeho parlamentu sa v stredu napoludnie prihovorí prezident Bulharskej republiky Rosen Plevneliev. Vo svojom prejave by sa okrem iného mal zamerať na budúcnosť Európy a výzvy, ktorým aktuálne čelí Európska únia.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Supermarkety vs. farmári: Boj proti nekalým obchodným praktikám v dodávateľskom reťazci
Európska komisia by mala predložiť návrhy zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám v rámci celého potravinového dodávateľského reťazca, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v utorok. Cieľom týchto opatrení by mali byť spravodlivé a transparentné vzťahy medzi výrobcami, dodávateľmi a distribútormi potravín a riadne fungovanie trhov. Predložený text tiež vyjadruje obavu v súvislosti s nadvýrobou a plytvaním potravinami.

Ďalšie body programu

 • Zlepšenie výmeny údajov a využívania európskych informačných systémov a databáz v boji proti závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu (rozprava v stredu)
 • Námietka voči autorizácii predaja geneticky modifikovanej kukurice (hlasovanie v stredu)
 • Informácie o rokovaniach o medzinárodných dohodách (rozprava vo štvrtok)
 • Reforma nástrojov na ochranu obchodu (rozprava v stredu)
 • Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 • Makrofinančná pomoc Tunisku (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 • Stav bezpečnosti jadrového zariadenia v Bielorusku (rozprava v pondelok)
 • Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Stav demokracie v Turecku (rozprava v stredu)
 • Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Dohoda o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií – ITA (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (rozprava v stredu)
 • Situácia vo Venezuele (hlasovanie v stredu)
 • Vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa (hlasovanie v utorok)
 • Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 • Vesmírna politika EÚ (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (rozpravy v utorok, hlasovania v stredu)
 • Trhy s finančnými nástrojmi (rozpravy v utorok, hlasovania v stredu)
 • Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (hlasovanie v utorok)
 • Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices