Monika Beňová: V boji proti tabakovej mafii je dôležitá aj globálna spolupráca

Posledný známy príklad pašovania cigariet  súvisiaci s predstaviteľmi ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku je len kvapkou v „tabakovom mori“. Zhruba každá desiata cigareta v Európe sa predá nelegálne. V tejto súvislosti sa však debata nezužuje len na problematiku miliardových daňových únikov, ale aj vplyv nekvalitných tabakových produktov s nejasným pôvodom na ľudský organizmus.

V uplynulých rokoch významne narástol podiel falšovaných neznačkových cigariet pochádzajúcich z mimoeurópskych tretích krajín. „Zatiaľ čo v minulosti dominovali čiernemu trhu v EÚ pašované cigarety od najväčších výrobcov, dnes je tomu inak. To sa zmenilo pravdepodobne aj vďaka uzavretým dohodám s tabakovými spoločnosťami. Ich účelom je vzájomný postup proti falšovaniu a nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová.

V boji proti tabakovej mafii je preto dôležitá aj globálna iniciatíva a spolupráca. Formálne ju v súčasnosti predstavuje najmä Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

O odporúčaní na jeho ratifikáciu budú poslanci Európskeho parlamentu hlasovať na dnešnom plenárnom zasadnutí. „Protokol definuje viacero opatrení. Jeho súčasťou sú aj odporúčania týkajúce sa podrobného sledovania toku cigariet od výrobcov až po maloobchod. Na ne by po ratifikácii mali nadväzovať národné postupy. Cieľom je efektívny boj s pašerákmi tabaku,“ priblížila poslankyňa.

Viac..  Európska komisia schválila akvizíciu US Steel spoločnosťou Nippon Steel

Ako dodala, nezákonný obchod s tabakovými výrobkami je pretrvávajúcou hrozbou. Súvisí s ďalšími typmi organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodu s narkotikami, zbraňami, ľuďmi a dokázateľne aj s podporou a financovaním terorizmu.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices