Smernica proti vyhýbaniu sa plateniu daní prešla, Parlament ale požaduje prísnejšie pravidlá

Návrh Európskej komisie o smernici proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ schválil aj hospodársky a menový výbor Európskeho parlamentu. Parlamentní poslanci však v návrhu presadzujú prísnejšie limity odpočtu úrokov a daňové sadzby vo výške 15%.

Smernica je odrazom akčného plánu OECD, ktorý sa zaoberá obmedzením daňových erózií a posunom ziskov. Okrem toho sa smernica zameriava na miesta, kde sú zisky vytvorené a obsahuje aj právne záväzné opatrenia, ktoré majú blokovať metódy využívané firmami na vyhýbanie sa plateniu daní.

Komisia a Parlament sa zatiaľ nezhodli v odpočtoch úrokov. Zatiaľ čo Komisia navrhuje, aby mohli spoločnosti odpočítať maximálne 30 % svojich príjmov, Parlament by hranicu videl najradšej na 20 % alebo dvoch miliónoch podľa toho, ktorá hodnota by bola vyššia. Poslanci Parlamentu chcú tiež stanoviť päťročnú lehotu, počas ktorej sa tieto odpočty budú môcť vykonávať.

Viac..  Krajiny EÚ by mali dosiahnuť dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu do konca roka

Hugues Bayet zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov povedal: Je nemysliteľné neustále žiadať o čoraz väčšie úsilie zo strany zamestnancov, dôchodcov či malých a stredných podnikov, zatiaľ čo sa bohatí v rovnakom čase vyhýbajú spravodlivým príspevkom prostredníctvom daní.“ Bayet apeloval na členské štáty a povzbudil ich k ambicióznosti v boji proti daňovým únikom.

O vik

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: SASKA nechce zvyšovať dane ani v Európskom parlamente

V EP sme hlasovali o správe, ktorá obsahovala výzvu na revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ. Cieľom …

Consent choices