Korcok
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. PHOTO: archív MZV.

Ivan Korčok: Slovenské predsedníctvo chce priniesť konkrétne výsledky pre občanov

Vynikajúci začiatok dobrej spolupráce. Po vystúpení pred predsedami výborov Európskeho parlamentu to skonštatoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Takmer hodinová výmena názorov zahŕňala prezentáciu priorít predsedníctva v Rade EÚ a otázky naprieč aktuálnou agendou EÚ.

„Je veľmi dôležité nastoliť konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom,“ v úvodnom vystúpení podčiarkol I. Korčok, ktorý bude – vo funkcii delegovaného ministra  – zastupovať slovenské predsedníctvo práve vo vzťahu k tejto inštitúcii.

Podľa štátneho tajomníka I. Korčoka si Slovensko „uvedomuje vážnu zodpovednosť, ktorú ponesie, aj preto, že  EÚ je dlhodobo v krízovom móde“. Slovenské predsedníctvo chce preto prispieť k prekonávaniu existujúcej fragmentácie a neistôt, ako aj priniesť konkrétne výsledky pre občanov. Ide o hlavné princípy, ktoré stoja aj za výberom predsedníckych priorít.

Štátny tajomník predstavil obsahovú náplň všetkých štyroch prioritných oblastí, ktorým sa chce slovenské predsedníctvo v Rade EÚ venovať s maximálnou intenzitou – hospodársky silná Európa, moderný jednotný trh, udržateľná migračná a azylová politika, globálne angažovaná Európa.

V rámci prvej oblasti, ekonomicky silná Európa, pôjde okrem iného o dôraz na investície – konkrétne cez Európsky fond pre strategické investície, rozpočet EÚ na rok 2017 či úniu kapitálových trhov. Jednotný trh, druhá prioritná oblasť, je podľa I. Korčoka významný zdroj hospodárskeho rastu EÚ a v rámci neho sa osobitne sústredíme na dve vlajkové lode – energetickú úniu a jednotný digitálny trh.

V rámci ďalšej prioritnej oblasti, migrácia a azylová politika, štátny tajomník rezortu diplomacie podčiarkol jej udržateľnosť. „Migrácia je globálny fenomén, ktorý je a bude prítomný. Musí byť ale udržateľná,“ povedal s tým, že slovenské predsedníctvo sa zameria napríklad na uvedenie európskej pohraničnej stráže do života, na legislatívny balík o inteligentných hraniciach či vonkajšiu dimenziu  migrácie vrátane spolupráce s africkými krajinami. „Buď budeme mať účinnú ochranu našich vonkajších hraníc, alebo Schengen nebude riadne fungovať,“ zdôraznil I. Korčok.

Viac..  Komisia podporí 170 nových projektov, mení reformný program členských štátov na konkrétne opatrenia

Štvrtá prioritná oblasť, globálne angažovaná EÚ, zahŕňa podľa štátneho tajomníka predovšetkým významné obchodné dohody únie s Kanadou a USA, otázku statusu Číny ako trhovej ekonomiky, ale aj politiku rozširovania.

Počas diskusie zaznelo ocenenie doterajších príprav Slovenska na predsedníctvo, ako aj povzbudenie pred náročným obdobím. Predsedovia výborov sa pritom detailne zaujímali o predstavy slovenského predsedníctva ohľadom prekonania fragmentácie, o oblasť energetickej únie a nechýbali ani otázky na aktuálne citlivé témy ako britské referendum, vysielanie pracovníkov či rozpočtový rámec EÚ pre obdobie po roku 2020.

„Oplatilo sa investovať do poctivej prípravy,“ skonštatoval štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo I. Korčok na margo širokej agendy aj spektra otázok. „Moje prípravné podklady mali vyše 300 strán,“ poznamenal v rozhovore s médiami po skončení diskusie s konferenciou predsedov výborov.

Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu pozostáva zo šéfov 24 výborov a podvýborov a predstavuje tzv. motor legislatívnej činnosti EP, pretože koordinuje prácu jednotlivých výborov a podvýborov. Tento formát sa stretáva počas každého plenárneho zasadnutia EP.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices