Ministerka Žitňanská sa zúčastní zasadnutia Rady ministrov v Luxembursku

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská dnes odcestovala do Luxemburska. Počas trojdňovej cesty sa zúčastní na poslednej Rade ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci počas holandského predsedníctva v Rade EÚ. Okrem štandardnej agendy ministerka predstaví priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva a čaká ju aj viacero významných bilaterálnych stretnutí.  

Ešte dnes sa ministerka L. Žitňanská stretáva s predsedom Súdneho dvora EÚ, Koenom Lenaertsom, ako aj so slovenskými sudcami  Súdneho dvora. Okrem toho má v ďalších dňoch naplánované stretnutia s nemeckým ministrom spravodlivosti, H. Maasom, s rakúskym ministrom spravodlivosti, W. Brandstetterom.  Na záver Rady sa ministerka stretne s ministrami spravodlivosti a vnútra predsedníckeho tria Holandsko – Slovensko – Malta pod vedením holandského  ministra pre bezpečnosť a spravodlivosť, A. van der Steura.

Vo štvrtok sa ministerka zúčastní na zasadnutí Rady ministrov. Na programe bude aj viacero návrhov, o ktorých rokovania budú pokračovať aj počas slovenského  predsedníctva:

  • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) – Európska komisia sa usiluje o rozšírenie využitia exitujúceho elektronického systému výmeny informácií z trestných registrov (ECRIS) o predchádzajúcich odsúdeniach aj na štátnych príslušníkov tretích krajín. Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu patrí medzi priority EK s cieľom zvýšiť bezpečnosť v EÚ aj v nadväznosti na teroristické útoky v Paríži z decembra 2015.
  • Návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) – tento návrh si kladie za cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.
  • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu – návrh z oblasti občianskeho práva je súčasťou európskej Stratégie Jednotného digitálneho trhu (DSM). Smernica má napomôcť pri odstraňovaní hlavných prekážok zmluvného práva, ktoré bránia cezhraničnému obchodu s digitálnym obsahom.
Viac..  Členské krajiny EÚ definitívne schválili nový pakt o migrácii a azyle

Slovensko sa chce počas predsedníctva venovať všetkým rozpracovaným návrhom. Okrem vyššie uvedených má byť medzi našimi prioritami aj očakávaná revízia nariadenia Brusel IIa, ktoré upravuje právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Pozornosť chceme venovať aj diskusiám v oblasti elektronickej justície, boja proti počítačovej kriminalite a ochrany obetí trestných činov.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices