Smolková
Monika Smolková, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/dub.

Monika Smolková: Iba kvalitné predpisy EÚ zlepšia postavenie domácich farmárov

Poslanci prostredníctvom v utorok schváleného uznesenia vyzvali Európsku komisiu, aby predložila návrhy na boj proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci so zámerom zaistiť farmárom spravodlivú odmenu za ich produkty a spotrebiteľom širší výber. Cieľom nových opatrení by mali byť poctivé a transparentné obchodné vzťahy medzi producentmi, dodávateľmi a distribútormi potravín. Férový obchod by mal tiež podľa poslancov znížiť nadvýrobu a obmedziť plytvanie potravinami.

Riešenie nerovnováhy príjmov a vyjednávacej sily v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktoré by zlepšilo postavenie farmárov, nie je možné ďalej odkladať, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 600 (za): 48 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci zdôraznili, že predaj poľnohospodárskych produktov za cenu, ktorá je nižšia než výrobné náklady, ako aj zneužívanie základných potravín, medzi ktoré patria mliečne výrobkov, ovocie a zeleniny, ako najstratovejších položiek slúžiacich na prilákanie spotrebiteľov k veľkým maloobchodníkom, ohrozuje dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej produkcie v EÚ.

 „Doterajšie iniciatívy [zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám] neboli efektívne. Z tohto dôvodu predkladáme ďalšie návrhy. Musíme vynaložiť viac úsilia na zlepšenie vzťahov medzi dodávateľmi a supermarketmi a hypermarketmi, najmä čo sa týka minimalizácie takzvaného faktora strachu. Vyzývame tiež Európsku komisiu, aby vyvinula viac úsilia v oblasti nových nástrojov, ktoré by nám mali pomôcť potláčať nekalé obchodné praktiky,“ uviedol spravodajca uznesenia Edward Czesak (ECR, PL). „Všetci aktéri v potravinovom dodávateľskom reťazci by mali mať rovnaké práva,“ dodal.

Farmári a malé a stredné podniky sú obzvlášť zraniteľné voči nekalým obchodným praktikám, konštatuje uznesenie. Nezriedka sú v dôsledku svoje slabej vyjednávacej pozície pri rokovaniach znevýhodňovaní a nútení predávať svoje produkty so stratou, napríklad keď sú donútení znášať náklady znižovania cien a zliav v supermarketoch. Znevýhodňovanie sa však týka aj spotrebiteľov, nakoľko ich výber a prístup k novým a inovatívnym produktom je tak podľa poslancov obmedzený.

Prísne vymáhanie predpisov a snaha o prekonanie strachu producentov

Dobrovoľné a samoregulačné systémy zamerané na boj proti nekalým obchodným praktikám dosiahli zatiaľ podľa poslancov len obmedzené výsledky. Dôvodom je nedôsledné presadzovanie právnych predpisov a chýbajúce donucovacie mechanizmy, nedostatočné zastúpenie poľnohospodárov v týchto systémoch, konflikty záujmov dotknutých subjektov, mechanizmy riešenia sporov nezohľadňujúce tzv. faktor strachu dodávateľov, ako aj skutočnosť, že sa neuplatňujú na celý dodávateľský reťazec, konštatuje uznesenie.

Parlament preto vyjadril presvedčenie, že na obmedzenie nekalých obchodných praktík a zabezpečenie spravodlivých podmienok predaja a nákupu pre európskych poľnohospodárov a spotrebiteľov je nevyhnutná rámcová právna úprava na úrovni EÚ.

Iniciatíva v oblasti dodávateľského reťazca (tzv. Supply Chain Initiative alebo SCI), ako aj ďalšie dobrovoľné systémy na úrovni členských štátov či EÚ, by sa mali podľa poslancov ďalej rozvíjať ako doplnok k účinným a robustným mechanizmom presadzovania predpisov v členských štátoch. Tie by mali byť koordinované na úrovni EÚ a ich súčasťou by okrem možnosti podávať anonymné sťažnosti mali byť aj odrádzajúce sankcie, uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň vyzvali poľnohospodárov a ich organizácie, ako aj obchodníkov, aby sa do týchto iniciatív zapájali.

Viac..  Putin: Rusko nemá s európskou spoločnosťou žiadny konflikt

 Reakcie slovenských poslancov

„Nekalé praktiky obchodných reťazcov sa najviac dotýkajú malých a stredných producentov, ktorí nevedia konkurovať veľkým hráčom v potravinovom reťazci. Iba kvalitné predpisy EÚ, ktoré budú uplatňované vo všetkých štátoch rovnako, zlepšia postavenie domácich farmárov a ochránia ich pred nekalými praktikami obchodných reťazcov,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

 „V súčasnosti existuje dostatok mechanizmov samoregulácie, ako sú napríklad etické kódexy predajcov. Mali by sme sa vydať cestou ich podpory a nie vytvárať novú byrokraciu, ktorá problémy nevyrieši, ale len prinesie nové,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 „Ak veľké podniky zneužívajú svoju silu na vnucovanie nevýhodných podmienok dodávateľom, výsledkom je obmedzenie voľby pre spotrebiteľa a riziko úpadku výrobcu. Nie som presvedčená o nutnosti novej európskej legislatívy, uznesenie som však podporila, lebo ho chápem ako výstrahu pre veľké firmy, aby dodržiavali pravidlá fair-play,“ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

 Súvislosti

Medzi nekalé obchodné praktiky patria okrem iného napríklad oneskorené platby, obmedzenia prístupu na trh, jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv, náhle a neodôvodnené zrušenie zmlúv, nespravodlivý prevod obchodného rizika či presun nákladov na prepravu a skladovanie na dodávateľov.

Na úrovni EÚ už existuje legislatíva, ktorá sa zaoberá nekalými obchodnými praktikami medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi (Smernica 2005/29/EC). Únia však dosiaľ nemá legislatívu zameranú na boj proti nekalým obchodným pravidlám medzi rôznymi operátormi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nekalým obchodným praktikám sa v tejto súvislosti len okrajovo venujú pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

V Bruseli prebehlo európske finálové kolo súťaže SME Europe Awards 2023 za ktorou stojí slovenský europoslanec …

Consent choices