zena
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Europoslanci naliehajú na Radu, aby do Charty základných práv EÚ pridala sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť a právo na bezpečné a legálne prerušenie tehotenstva.

Podľa uznesenia prijatého vo štvrtok 336 hlasmi za, 163 proti a 39 sa zdržalo hlasovania, chcú poslanci Európskeho parlamentu zakotviť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ, pričom túto požiadavku už vyslovili niekoľkokrát. Poslanci odsudzujú spiatočníctvo v oblasti práv žien a všetky pokusy obmedziť alebo odstrániť existujúcu ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRHR) a rodovej rovnosti, ku ktorým dochádza na celom svete vrátane členských štátov EÚ.

Chcú, aby sa článok 3 Charty zmenil a doplnil tak, aby „každý mal právo na telesnú autonómiu, na slobodný, informovaný, úplný a univerzálny prístup k SRHR a ku všetkým súvisiacim zdravotníckym službám bez diskriminácie, vrátane prístupu k bezpečnému a zákonnému prerušeniu tehotenstva„.

Text vyzýva členské štáty, aby plne dekriminalizovali interrupcie v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 a aby odstránili prekážky brániace interrupciám a bojovali proti nim, a vyzýva Poľsko a Maltu, aby zrušili svoje zákony a iné opatrenia, ktoré ich zakazujú a obmedzujú. Poslanci odsudzujú skutočnosť, že v niektorých členských štátoch je interrupcia odopieraná praktickými lekármi a v niektorých prípadoch aj celými zdravotníckymi zariadeniami na základe doložky o svedomí, často v situáciách, keď akékoľvek oneskorenie ohrozí život alebo zdravie pacienta.

Vzdelávanie a kvalitná starostlivosť

Metódy a postupy pri umelom prerušení tehotenstva by mali byť povinnou súčasťou učebných osnov pre lekárov a študentov medicíny, hovorí Parlament. Členské štáty by mali zabezpečiť prístup k celej škále služieb SRHR vrátane komplexnej a veku primeranej sexuálnej a vzťahovej výchove. Mali by sa sprístupniť dostupné, bezpečné a bezplatné antikoncepčné metódy a zásoby a poradenstvo pri plánovaní rodičovstva, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť osloveniu zraniteľných skupín. Poslanci tvrdia, že ženy z chudobných pomerom sú neprimerane zasiahnuté právnymi, finančnými, sociálnymi a praktickými prekážkami a obmedzeniami pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva a vyzývajú členské štáty, aby tieto prekážky odstránili.

Zastavenie financovania EÚ pre skupiny proti voľbe

Poslanci sa obávajú výrazného nárastu financovania skupín, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a možnostiam voľby na celom svete vrátane EÚ. Vyzývajú Komisiu, aby zabezpečila, že organizácie, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a právam žien vrátane reprodukčných práv, nebudú dostávať finančné prostriedky EÚ. Členské štáty a miestne samosprávy musia zvýšiť svoje výdavky na programy a podporu pre zdravotnú starostlivosť a služby plánovaného rodičovstva.

Súvislosti

Francúzsko sa stalo prvou krajinou, ktorá zakotvila právo na interrupciu do svojej ústavy 4. marca 2024. Zdravotná starostlivosť vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia spadá pod národné právomoci. Zmena Charty základných práv EÚ tak, aby zahŕňala umelé prerušenie tehotenstva, by si vyžadovala jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Prechovávam úctu k právu na život, a rovnako k právu žien na slobodné rozhodnutie o svojom tele. Som presvedčený, že potrebujeme hľadať rovnováhu medzi týmito dvoma základnými právami. Príklad z Poľska nám žiaľ ukázal, že keď sa vydáme radikálnou cestou a uprieme ženám právo na rozhodnutie, môže ich to stáť dokonca životy. Mám obavu, aby si túto cestu nezvolili aj ďalšie členské štáty. Podporujem preto začlenenia práva na umelé prerušenie do Charty základných práv EÚ.“

Viac..  Martin Hojsík: Európska únia - to sme my a nikto iný

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Situácia v Poľsku, keď pre ideológiu vládnej strany PiS zomierali nevinné ženy, ktoré nemali prístup k umelému prerušeniu tehotenstva pod hrozbou kriminalizácie, ukazuje, prečo si tento prístup k zdravotnej starostlivosti vyžaduje špeciálnu ochranu v EÚ. Na Slovensku sa ho len za uplynulých niekoľko rokov pokúšali poslanci parlamentu obmedziť viac ako 16-krát. Pritom verejná mienka na Slovensku jasne hovorí, že spoločnosť je za status quo v tejto téme. Ľudia na Slovensku sú jasne za zákonom chránenú možnosť. V mnohých regiónoch Slovenska sú však posledné roky nedostupné, pretože ich lekári a nemocnice čoraz viac odmietajú vykonávať. Aj pre tieto dôvody, predovšetkým politické a ideologické, treba chrániť právo žien rozhodovať sa o svojom zdravotnom stave v rámci celej EÚ. Potom, čo sa Francúzsko rozhodlo toto právo chrániť v ústave, je čas, aby sme garantovali všetkým ženám prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti prerušenia tehotenstva v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu primeranému veku a založenom na dátach, telesnú integritu a slobodné rozhodovanie žien o svojom tele a reprodukcii. Považujem za správne nastavenie právnej úpravy tak, aby umožňovala bezpečné a legálne vykonávanie interrupcií. Aj vedecké štúdie ukazujú (Ganatra et al. (2017), Singh et al. (2017)), že zákazy alebo vysoko reštriktívne opatrenia vo vzťahu k UPT nevedú automaticky k zníženiu počtu potratov, len k zníženiu bezpečnosti zdravia žien a možným závažným zdravotným komplikáciám či dokonca úmrtiam.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Som zástanca práv žien na umelé prerušenie tehotenstva a potrebu prístupu k bezpečným a legálnym službám v tejto veci v celej Európskej únii. Uznávam však aj zložitú povahu začlenenia takýchto práv do právnych predpisov EÚ vzhľadom na rôznorodé právne a kultúrne prostredie v členských štátoch. Domnievam sa, že takéto citlivé otázky by sa mali riešiť predovšetkým v rámci národnej jurisdikcie. Hoci nie som proti právu na umelé prerušenie tehotenstva ako takého, som opatrný, pokiaľ ide o prístup Európskeho parlamentu k začleneniu tohto práva do Charty základných práv EÚ, keďže sa zdá, že takto by sa jednoducho obišli vnútroštátne právomoci jednotlivých členských štátov.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Medzi základné práva človeka patrí právo na život a preto právo na umelé prerušenie tehotenstva medzi základné práva Európskej únie nepatrí a tento návrh nepodporím. Členské štáty by mali mať naďalej zachovanú suverenitu rozhodovať o morálno-etických otázkach sami. Tejto obzvlášť citlivej téme by mala byť venovaná väčšia pozornosť z radov všetkých zainteresovaných strán, aby sme preventívne minimalizovali okolnosti, kvôli ktorým ku potratom dochádza.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Parlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy • Nové pravidlá na nápravu falošnej samostatnej …

Consent choices