Európska komisia hazarduje s ľudským zdravím a s ochranou životného prostredia

Európsky parlament v stredu prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia odsúdil Európsku komisiu za odďaľovanie zverejnenia vedeckých kritérií na určenie vlastností látok narúšajúcich endokrinný systém, ktoré Program OSN pre životné prostredie a Svetová zdravotnícka organizácia považujú za globálnu hrozbu pre verejné zdravie. Komisia podľa poslancov nevymedzením kritérií, ktoré mali byť zverejnené koncom roka 2013, porušila právne predpisy EÚ a oddialila opatrenia na obmedzenie ich vystavovaniu.

Poslanci odsúdili Komisiu nielen za to, že si nesplnila povinnosť vymedziť vedecké kritériá, ale aj za neplnenie inštitucionálnych povinnosti, ktoré sú zakotvené v zmluvách. Kritické uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 593 (za):  57 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania).

Európsky súdny dvor v decembri 2015 rozhodol, že Komisia porušila právne predpisy EÚ, keď nezverejnila vedecké kritériá na určenie vlastností látok narúšajúcich endokrinný systém. Poslanci pritom exekutívu EÚ opakovane vyzývali, aby si na tieto látky posvietila. 

Poslanci pripomínajú, že návrh vedeckých kritérií bol hotový už v roku 2013, ich publikácia však bola odložená, nakoľko sa Komisia rozhodla vykonať posúdenie ich sociálno-ekonomického dopadu. Tento krok však podľa Súdneho dvora nebol na základe platných právnych predpisov EÚ nevyhnutný a nie je ani vhodným nástrojom pri rozhodovaní o vedeckej otázke. 

Parlament však zároveň zobral na vedomie politický záväzok Komisie, podľa ktorého exekutíva EÚ do leta predloží vedecké kritériá na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

Viac..  I. Štefanec: Ochrana detí pred zneužívaním musí byť vždy na prvom mieste

Reakcie slovenských poslancov

„Komisia neprijala vedecké kritériá  na určovanie vlastností látok, ktoré narúšajú endokrinný systém. Pokladám to za nebezpečný a nezodpovedný hazard s ľudským zdravím a s ochranou životného prostredia. Jednoznačne odsudzujem takéto správanie, ktoré zvyšuje nedôveru obyvateľov k EÚ,“ uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

„Vyzývame Komisiu, aby vo veci ukončenia používania nebezpečných látok postupovala dôraznejšie. Kým Komisia rozhodne a prijme legislatívu na harmonizovanie pravidiel, členské štáty môžu postupovať aj samostatne a určiť si vlastné pravidlá,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Správa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) označila endokrinné disruptory za globálnu hrozbu, odvolávajúc sa pritom okrem iného na rastúci trend mnohých endokrinných porúch u ľudí a populácií voľne žijúcich organizmov. Pribúdajú tiež dôkazy o nepriaznivých následkoch vystavenia pôsobeniu endokrinných disruptorov (neplodnosť, rakovina, deformácie) a účinkoch týchto chemických látok na fungovanie štítnej žľazy a mozgu, obezitu a metabolizmus a na homeostázu inzulínu a glukózy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices