Európsky parlament hlasoval o Bitcoine

Posledné dva týždne priniesli zaujímavé správy. Či už to boli správy z Európskej únie alebo v rámci technológií a aplikácií, ktoré sa neustále vyvíjajú a posúvajú dopredu aj vo svete virtuálnych mien

Európsky parlament hlasoval o návrhu poslanca Jakoba von Weizsäckera o zriadení pracovnej skupiny v spojitosti s kryptomenami. Návrh prešiel bezproblémovo v pomere 542 ku 51. Pracovná skupina, ktorú ešte musí odobriť Európske komisia, sa bude venovať výlučne virtuálnym menám. Pracovná skupina bude skúmať ich využitie v súčasnosti, avšak rovnako bude kryptomeny pravdepodobne regulovať. Avšak poslanec Jakob von Weizsäcker sa vyjadril, že bude dbať na to aby sa toto prostredie príliš neregulovalo. Teda len v rozumnej miere, aby sa nebránilo jeho napredovaniu.

Napriek tomu, že rokujú o Bitcoine už aj v Európskom parlamente, najvhodnejšou oblasťou pre Bitcoin je krajina Južnej Ameriky. Bitcoin Market Potential Index, ktorý pripravuje London school of Economics, hodnotí potenciál 178 krajín pre Bitcoin. Z Indexu vzišla práve Argentína ako najvhodnejšia krajina. Celkovo index berie do úvahy 7 kľúčových oblastí. Presnejšie: infláciu, šedú ekonomiku, technologickú penetráciu, finančné krízy, finančné represie, penetráciu Bitcoinu a prevody finančných prostriedkov. Samozrejme jednotlivé oblasti treba chápať v kontexte rozvoja Bitcoinu. Vyššia inflácia, väčšia šedá ekonomika, finančné krízy sú vhodnejšie pre Bitcoin, keďže môže slúžiť ako alternatíva. Naopak nižší rozvoj technológií alebo nízka penetrácia Bitcoinu, sú z tohto pohľadu nežiadané a teda ťahajú hodnotenie krajiny nižšie. Zaujímavosťou je, že za Argentínou sa umiestnili štáty ako Venezuela, Zimbabwe alebo Malawi. Uvidíme, či sa výsledky tohto indexu prenesú aj do reality. Či sa Bitcoin v konečnom dôsledku začne viac presadzovať v týchto krajinách.

Samozrejme za dva týždne sa tu objavili aj zaujímavé aplikácie a technológie. Napríklad spoločnosť ShoCard vyvinula v spolupráci so spoločnosť SITA, aplikáciu zameranú na oblasť letectva. Keďže spoločnosť SITA poskytuje IT a komunikačnú podporu letectvu po celom svete. Aplikácia samozrejme využíva Blockchain na ukladanie dát jednotlivých pasažierov. Presnejšie cez aplikáciu si môžu pasažieri nahrať svoje osobné údaje potrebné k letu, za ktoré dostanú token. Tento token si aktivujú verejným kľúčom (čo je vlastne zložitejšie heslo), keď sa od nich budú požadovať osobné údaje. Aplikácia tak zjednoduší  overovanie osobných údajov, pričom budú uložené bezpečne na Blockchaine.

Viac..  Peter Pollák: Začalo sa obdobie perzekúcií a hon na policajtov, ktorí vyšetrovali korupciu. VIDEO

Posledná zaujímavá správa a technológia, ktorá sa objavila za posledné 2 týždne sa nazýva Sensor21. Táto spoločnosť vymyslela aplikáciu, ktorá funguje na báze tzv. Grid computing. Pre vysvetlenie, z tejto oblasti poznáme ešte tzv. Cloud computing. Cloud sú vlastne homogénne servery v nejakom datacentre, ktoré riadi jedna ekonomická entita, ako napríklad Google alebo Amazon. Grid je niečo podobné, avšak heterogénne, pričom nemajú jedno centrum. Sú to viaceré počítače, či už v práci alebo doma, a tie sú riadené rozličnými entitami. Doteraz, kým neexistovali virtuálne meny, Grid nebol veľmi známy. Avšak v súčasnosti sa tento systém dá využiť na mikroplatby, v rámci automatizovaného systému. Presnejšie prišla spoločnosť Sensor21 so senzorom na sledovanie počasia, ktorý zapojíte na svoj počítať a pomocou neho môžete predávať (to sú spomínané mikroplatby) údaje ostatným ľudom v sieti.  Jednoducho si zakúpite senzor (pričom k nemu dostanete softvér zdarma) a môžete zhromažďovať údaje o počasí, ako napríklad tlaku vzduchu, teplote a ostatných ukazovateľoch. Následne sa tieto údaje dajú predávať bežným ľudom alebo meteorologickým ústavom. Pričom pri dostatočnom počte ľudí v oblasti to poskytne dôveryhodný obraz o počasí. Bude zaujímavé sledovať ako sa tento systém uchytí, a kam sa ďalej posunie. Keďže sa tento systém dá využiť aj v iných oblastiach.

Komentár pripravil Martin Lindák, Nadácia F.A. Hayeka.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices