Európska komisia schválila osem nových názvov výrobkov s chráneným zemepisným označením

Počet chránených názvov potravín tak stúpol na 1 349 (spoločne pre CHOP, CHZO a zaručené tradičné špeciality).

Európska komisia schválila zápis ôsmich nových názvov výrobkov z Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Portugalska a zo Španielska do Registra chránených zemepisných označení (CHZO) a chránených označení pôvodu (CHOP). Zápisom do registra zemepisných označení získavajú zapísané názvy rozsiahlu právnu ochranu, ktorá funguje ako právo duševného vlastníctva v prípade výrobkov, ktoré pochádzajú zo špecifickej zemepisnej oblasti a vďaka svojmu pôvodu majú určité špecifické vlastnosti alebo reputáciu. Zapísané názvy sú chránené pred zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním mylného dojmu.

Pribudlo k nim týchto osem výrobkov:

  • za Chorvátsko: „Zagorski puran“ (CHZO), chorvátske plemeno morky z oblasti Zagorje,
  • za Francúzsko: „Poulet de l’Ardèche“/„Chapon de l’Ardèche“ (CHZO), kurčatá a kapúny chované vo voľnom výbehu; „Pintade de l’Ardèche“ (CHZO), perlička chovaná vo voľnom výbehu; „Soumaintrain“ (CHZO), mäkký syr; „Sel de Salies-de-Béarn“ (CHZO), soľ,
  • za Nemecko: „Allgäuer Sennalpkäse“ (CHOP), tvrdý syr,
  • za Portugalsko: „Fogaça da Feira“ (CHZO), sladká brioška s citrónovo-škoricovou chuťou a arómou,
  • za Španielsko: „Gall del Penedès“ (CHZO), kurčatá z plemena Penedesenca tradicional.

Počet chránených názvov potravín tak stúpol na 1 349 (spoločne pre CHOP, CHZO a zaručené tradičné špeciality). Chránené sú aj vína, aromatizované vína a destiláty, s viac ako 2 090 zapísanými názvami.

Komisár Hogan dnes uviedol: Skutočnosť, že do registrov CHZO a CHOP bolo doplnených osem ďalších výrobkov z piatich členských štátov, ukazuje, aký je o náš systém zemepisných označení záujem a akú má významnú hodnotu. Vždy nás poteší, keď vysoko kvalitné európske potraviny získajú zaslúžené uznanie. Okrem toho je zaujímavé sledovať, aký široký sortiment výrobkov sa dnes do registrov zapisuje. Zemepisné označenia zvyšujú hodnotu vysoko kvalitných výrobkov v prospech európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín. Na ich význam poukazuje aj vysoká priorita, ktorú pripisujeme ich ochrane v rámci medzinárodných obchodných rokovaní.“

V roku 2010 predstavovala hodnota predaja výrobkov so zemepisným označením 54,3 miliardy EUR pre všetky kategórie (poľnohospodárske výrobky, vína, aromatizované vína a liehoviny). Táto suma predstavuje takmer 6 % hodnoty predaja v agropotravinárskom odvetví a odvetví výroby nápojov. Vďaka obchodným dohodám sa zabezpečujú možnosti na ochranu výrobkov EÚ so zemepisným označením v tretích krajinách, čím výrobcovia kvalitných výrobkov so silným vývozným potenciálom získavajú možnosť ľahšieho vstupu na medzinárodné trhy, a výrobcovia, ktorí už sú prítomní na trhu, môžu dokonca rozšíriť svoje podnikanie. V roku 2010 predstavovali výrobky so zemepisným označením 15 % z celkového objemu potravín a nápojov EÚ vyvážaných do tretích krajín.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Zavedením zemepisných označení sa podporujú príjmy poľnohospodárov a pomáha sa udržiavať populácia v znevýhodnených alebo vzdialených oblastiach podporou vidieckeho hospodárstva. Zároveň sa tak zvyšuje trhová hodnota výrobkov vyrábaných hospodárskymi subjektmi, a to poskytnutím záruky, že sa odlišujú od iných podobných výrobkov alebo potravín. Okrem toho vďaka zavedeniu tohto označenia spotrebitelia budú môcť robiť informovanejšie rozhodnutia na základe zrozumiteľných informácií o špecifických vlastnostiach výrobkov, ktoré kupujú.

           

CHOP                                          CHZO

Chránené označenie pôvodu (CHOP)                  Chránené zemepisné označenie (CHZO)

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices