Maroš Šefčovič: Letecká doprava je globálny fenomén

V pondelok v ranných hodinách vyštartovalo z letiska JFK v New Yorku solárne lietadlo Solar Impulse na svoj prvý historický prelet cez Atlantický oceán.  Lietadlo je výlučne poháňané slnečnou energiou. Pristátie je naplánované po  90 až 110 hodinách letu v španielskej Seville. Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič sa počas letu videokonferenčne spojí s pilotom lietadla – autorom myšlienky a priekopníkom nových technológií Bertrandom Piccardom.

Podpredseda Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: ,,Letecká doprava je bezo sporu globálny fenomén a preto vyžaduje aj globálny prístup. Už samotná existencia solárneho lietadla dokumentuje rozmer, aký získavajú nové technológie v praxi. Zdá sa, že nič nie je nemožné. Inovatívne myšlienky sa dostávajú do praxe vďaka odvážnym a nekonvenčným ľuďom. Využívanie obnoviteľných zdrojov, akým je aj slnečná energia, patrí k základným pilierom Energetickej únie, a to nielen kvôli zvyšovaniu ich podielu na energetickom mixe danej krajiny, ale aj kvôli plneniu našich cieľov v znižovaní emisií CO2, plneniu našich európskych, ale aj medzinárodných záväzkov v oblasti globálneho otepľovania, ako aj znižovania našej závislostí na fosílnych palivách„.

Letecká doprava je silným hnacím motorom hospodárskeho rastu, zamestnanosti, obchodu a mobility v Európskej únii a zohráva kľúčovú úlohu v hospodárstve EÚ.  Toto odvetvie zamestnáva v EÚ takmer 2 milióny osôb a európskemu hospodárstvu každoročne prináša 110 miliárd EUR. Liberalizácia vnútorného trhu leteckej dopravy a výrazný rast dopytu po leteckej doprave v rámci EÚ a na celom svete v priebehu posledných 20 rokov vyústili do významného rozvoja európskeho odvetvia leteckej dopravy. Odvetvie leteckej dopravy v Európe v roku 2035 dosiahne podľa prognóz úroveň 14,4 milióna letov, čo je o 50 % viac ako v roku 2012.

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Letecká doprava tiež hrá kľúčovú úlohu v boji proti globálnemu otepľovaniu, nakoľko predstavuje 2 percentá celosvetových emisií CO2.  Letecký priemysel je pre to sústavne vystavený požiadavkám na rýchle, avšak dlhodobé riešenie znižovania emisií a prispeniu k cieľom Parížskej dohody – udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 2  stupne Celzia.

V súlade  so stratégiou v oblasti letectva pre Európu, prijatej v decembri minulého roka, je cieľom Európskej únie podporiť potenciál odvetvia leteckej dopravy, aby využilo výhody rýchlo sa meniacej a rozvíjajúcej sa svetovej ekonomiky, ako aj pokroku v oblastiach inovácií, digitálnych technológií a investícií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o …

Consent choices