EÚ schválila zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia dosiahli dohodu o zriadení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Dohodu schválila Rada EÚ na návrh Komisie.

Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia dosiahli dohodu, ktorá bola schválená Radou na návrh Komisie o zriadení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Návrh vytvorí predpoklady pre zriadenie pohraničnej agentúry s posilnenými právomocami, ktorej fungovanie začne od tohto leta. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude spojená s agentúrou s posilnenými právomocami  a bude založená na základoch položených agentúrou Frontex, s možnosťou oprieť sa o jej personálne a technické vybavenie. Členské štáty EÚ si naďalej ponechávajú svoje kompetencie a suverenitu nad štátnymi hranicami. Budú pokračovať v riadení svojich vonkajších hraníc na každodennom poriadku. Európska pohraničná a pobrežná stráž však bude rozhodne poskytovať podporu všetkým členským štátom, bude môcť rozpoznať slabé miesta a zasiahnuť, aby sa nedostatky vyriešili v predstihu a nie vtedy, keď už je príliš neskoro.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Dohoda na vytvorení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ukazuje, že Európa je schopná jednať rýchlo a rezolútne v  riešení spoločných výziev. Toto je myšlienka, ktorej čas už jednoznačne nastal: Komisia to konštatovala  v máji 2014 a ja som to uviedol  počas mojej volebnej kampane do Európskeho parlamentu – potrebujeme výrazne posilniť agentúru Frontex a rozvinúť ju do plne funkčnej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Komisia spoločne s našimi partnermi v Európskom parlamente a Rade EÚ konštruktívne pracovali odkedy sme položili v minulom decembri tento návrh na stôl a ja by som rád poďakoval predovšetkým holandskému predsedníctvu, môjmu prvému podpredsedovi Fransovi Timmermansovi a komisárovi pre migráciu Dimitrisovi Avramopoulosovi za ich neúnavnú prácu na tomto dôležitom projekte, ktorý dá svetu jasný signál: Európa vníma od dnešného dňa ochranu svojich hraníc ako spoločnú solidárnu misiu.“

Európska pohraničná a pobrežná stráž vyplní chýbajúci článok v posilnení vonkajších hraníc EÚ, aby ľudia mohli pokračovať v živote a voľnom pohybe v Európskej únii – čím pomôže oživiť záväzok Európy vrátiť sa späť k normálnemu fungovaniu Schengenského priestoru a do konca roka odstrániť dočasne zavedené vnútorné hranice, tak, ako bolo vytýčené v pláne Späť k Schengenu (Back to Schengen Roadmap) zo 4.marca 2016.

Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

Súvislosti

Vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra, je súčasťou opatrení v rámci európskej migračnej agendy zameraných na posilnenie riadenia a bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

Dňa 15. decembra 2015 predstavila Európska komisia legislatívny návrh na zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, zakladajúcej sa na agentúre Frontex.

Návrh, ktorý bol podporený Európskym parlamentom a Radou EÚ, pomôže riadiť migráciu efektívnejšie, zvýši vnútornú bezpečnosť Európskej únie a zachová zásadu voľného pohybu osôb. Založenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže zaistí silné a zdieľané riadenie vonkajších hraníc.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices