monika benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Obnoviteľné zdroje musia byť na trhu konkurencieschopné

Smernice o energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sú dôležitými nástrojmi napĺňania cieľov Stratégie Európa 2020. Týkajú sa zmien v oblasti energetického mixu, znižovania energetickej náročnosti členských štátov a s tým súvisiacej podpory budovania nízkouhlíkovej ekonomiky.

Na využívanie OZE, ako aj znižovanie energetickej spotreby sú naviazané stovky tisíc pracovných miest. Ich ďalšia podpora tak znamená aj rozvoj konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.Zároveň prispievajú k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a znižovaniu závislosti členských štátov na dovoze fosílnych palív z mimoeurópskych teritórií,“ vysvetlila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová.

Trajektória smerom k naplneniu 20 percentného podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v Európskej únii (EÚ) do roku 2020 je v súčasnosti priaznivá. Viaceré štáty už svoje ciele naplnili, väčšina ďalších je na správnej ceste. Momentálne prebiehajú veľmi intenzívne diskusie ohľadom ďalšej podpory alternatívnych zdrojov po tomto dátume,“ priblížila. EÚ si podľa nej v prípade využívania OZE môže aj naďalej uchovať pozíciu globálneho lídra, nebude to však lacné.

Odhadované investície do ich rozvoja sú v nasledujúcej dekáde na úrovni prevyšujúcej 500 miliárd eur. Tieto však musia ísť ruka v ruke s rýchlejším približovaním sa jednotlivých technológií OZE k trhu. Nemôžu naďalej prispievať k neúmernému zvyšovaniu cien energie a musia byť schopné konkurovať konvenčným zdrojom,“ uviedla europoslankyňa. Medzi zásadné výzvy tu patrí aj uskladňovanie takto vyrobenej elektrickej energie, či výraznejšia podpora vykurovania a chladenia prostredníctvom OZE, ktorá bola doposiaľ do veľkej miery zanedbávaná.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

Okrem ďalšieho vývoja podpory OZE sa bude plénum Európskeho parlamentu v rámci dnešného rokovacieho dňa zaoberať aj problematikou energetických úspor. Revízia súčasnej smernice o energetickej efektívnosti by mala byť tiež jednou z tém blížiaceho sa predsedníctva Slovenska v Rade EÚ,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

solarne panely

ČSOB: Výhodnejšie podmienky pre podnikateľov, ktorí chcú znížiť svoju energetickú spotrebu

Téma udržateľnejšieho podnikania a fungovania získava v čase rastúcich nákladov na energie ešte viac na aktuálnosti. Potvrdil …

Consent choices