Europoslanci sprísnili pravidlá pre strelné zbrane a schválili výnimky pre múzeá a športovcov

Členské štáty by mali sprísniť pravidlá kontroly zbraní na streľbu slepými nábojmi a znemožniť tak ich konverziu na zbrane schopné ostrej streľby. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov k predloženej smernici o strelných zbraniach, ktoré schválil výbor EP pre vnútorný trh. Poslanci tak chcú odstrániť legislatívnu medzeru, ktorú využili teroristi pri minuloročnom útoku v Paríži. Výbor zároveň schválil viaceré výnimky pre múzeá, zberateľov, športových strelcov a poľovníkov.

Smernica EÚ o strelných zbraniach, schválená v roku 1991 a novelizovaná v roku 2008, stanovuje pravidlá, na základe je možné získať alebo vlastniť strelné zbrane a prenášať ich do iných členských štátov EÚ.

„Komisiou predložený návrh novelizácie súčasnej smernice vzbudil obavy v súvislosti s jej neadekvátnou prípravou a možných nezamýšľaných dôsledkov pre zákony dodržujúcich občanov. Návrh vyvolal značné znepokojenie verejnosti, na ktoré sa snažia reagovať pozmeňovacie návrhy výboru pre vnútorný trh. Parlament na návrhu vykonal obrovské množstvo práce. Snažili sme sa zohľadniť obavy občanov, zaistiť, aby mohli pokračovať vo svojich športových aktivitách, rekonštrukciách bojov a tradičnom love,“ uviedla spravodajkyňa a predsedníčka výboru pre vnútorný trh Vicky Ford (ECR, UK).

Kontrola zbraní na streľbu slepými nábojmi

Členské štáty by podľa poslancov mali zaviesť prísnejšie pravidlá kontroly akustických expanzných zbraní. Akákoľvek strelná zbraň, ktorá bola upravená na streľbu slepými nábojmi, by na základe výborom schválených pozmeňovacích návrhov mala z dôvodu rizík spojených s jej možnou konverziou na ostrú strelnú zbraň podliehať pravidlám EÚ.

Konverzia zbraní určených na streľbu slepými nábojmi na ostré strelné zbrane je vnímaná vo viacerých členských štátoch ako vážny problém. V rámci EÚ pritom existuje mnoho zdokumentovaných prípadov takejto konverzie, uvádza sa v hĺbkovej analýze EP. Poslanci sa preto snažia túto medzeru v právnych predpisoch EÚ odstrániť.

Nezvratná deaktivácia

Európske štandardy, ktoré by mali zaistiť nezvratnosť deaktivácie strelných zbraní, boli predstavené už v novembri 2015. Výbor však v stredu objasnil mnoho s nimi spojených technických otázok, ktoré by inak bolo náročné zaviesť do praxe.

Zohľadnenie obáv športovcov, poľovníkov, múzeí a zberateľov

Návrh Európskej komisie zaraďoval mnohé strelné zbrane, ktoré legálne využívajú poľovníci a športoví strelci, do kategórie A – strelné zbrane zakázané na civilné využitie. Výbor EP pre vnútorný trh obmedzil kategóriu A na strelné zbrane so špecifickými vlastnosťami, napríklad poloautomatické zbrane schopné vystreliť viac ako 21 nábojov bez opätovného nabitia.

Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

„Športoví strelci boli návrhom Komisie znepokojení, a tak parlamentný text navrhuje, aby im členské štáty mohli udeliť výnimky, pokiaľ sú členmi uznaného streleckého klubu, ktorý sa zúčastňuje na súťažiach,“ vysvetlila spravodajkyňa Vicky Ford.

Nová legislatíva by nemala obmedziť dostupnosť strelných zbraní bežne využívaných na odstrel škodcov, napríklad pušky kalibru 22. Tie by mali byť súčasťou kategórie B – strelné zbrane podliehajúce oprávneniu.

Poslanci tiež vyňali z pôsobnosti smernice vojenských záložníkov, na ktorých by sa tak mali vzťahoval iba vnútroštátne pravidlá. Výbor zároveň schválil výnimky pre múzeá a zberateľov, ktorí budú môcť po splnení prísnych podmienok vlastniť zbrane vo všetkých štyroch kategóriách, vrátane zakázaných zbraní.

Národné monitorovacie systémy, vystopovateľnosť a zdieľanie informácií

Poslanci schválili zavedenie monitorovacích systémov na úrovni členských štátov pri vydávaní alebo obnovovaní povolení pre strelné zbrane, ako aj nové pravidlá v oblasti predaja zbraní cez internet alebo predaja na diaľku. Maximálne päťročná platnosť povolenia sa nebude vzťahovať na členské štáty s priebežným monitorovacím systémom, uvádza výborom schválený text.

Všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri vystopovaní a identifikácii strelnej zbrane, by mali byť uchovávané po dobu neurčitú a byť prístupné pre vnútroštátne orgány. Poslanci do schváleného textu zakomponovali aj pravidlá požadujúce efektívnejšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Ďalší postup

Výbor EP pre vnútorný trh schválil upravený text pomerom hlasov 27 (za): 10 (proti): 1 (zdržalo sa hlasovania). O mandáte na začatie rokovaní s Radou (ministrov) EÚ budú členovia výboru hlasovať na jeseň. Následne sa vyjednávači EP, na čele s poslankyňou Vicky Ford, pustia do rokovaní o konečnom znení novej smernice so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices