Inštitúcie EÚ by mali zjednodušiť uchádzanie sa o zákazky, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by inštitúcie EÚ mali urobiť viac, aby firmám pomohli nájsť ponúkané zákazky, o ktoré by sa mohli uchádzať. Audítori žiadajú obmedzenie byrokracie v súvislosti s verejným obstarávaním EÚ a vytvorenie novej online platformy pre zákazky zo všetkých inštitúcií.

Audítori skúmali, nakoľko inštitúcie sprístupnili svoje verejné zákazky. Zistili, že systémy riadenia a kontroly sú dôkladné a znižujú riziko chýb, ktoré by inak mohli odradiť firmy od účasti a zamedziť spravodlivé zaobchádzanie s nimi. Pri revízii pravidiel v roku 2015 však inštitúcie neuľahčili tento prístup zjednodušením pravidiel a vysvetlením nejasných oblastí v najväčšom možnom rozsahu. Verejné obstarávanie hlavnými inštitúciami EÚ – Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Radou a Európskou centrálnou bankou – malo v roku 2014 hodnotu 4 mld. EUR.

Inštitúcie EÚ by mali urobiť viac, aby pomohli firmám – najmä malým a stredným podnikom – a to znížením byrokracie do najväčšej možnej miery a odstránením zbytočných prekážok, ktorým čelia tí, čo chcú zistiť, aké zákazky sú v ponuke,“ uviedol Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Audítori tvrdia, že väčšina inštitúcií nemala vo zvyku konzultovať pred začatím oficiálneho postupu obstarávania s účastníkmi trhu. Okrem toho sa zákazky mohli častejšie rozdeliť na viacero častí s cieľom stimulovať účasť, čo by malo pozitívny účinok z hľadiska prístupu hospodárskych subjektov, akými sú aj malé a stredné podniky (MSP). Audítori tiež konštatujú, že príležitosti na získanie verejnej zákazky v inštitúciách neboli na internete dobre viditeľné. Dostupné informácie sú neucelené a roztrúsené na mnohých webových stránkach. Funkcia vyhľadávania v databáze Tenders Electronic Daily neposkytuje vždy uspokojivé výsledky a nástroje na elektronické predkladanie ponúk neboli zatiaľ zavedené uceleným a harmonizovaným spôsobom.

Viac..  Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stretol s predsedom NR SR

Pre firmy, ktoré sa domnievajú, že zaobchádzanie s nimi nebolo spravodlivé, je ťažké dosiahnuť rýchle preskúmanie ich sťažností a náhradu za škody. Informácie o výsledkoch výziev na predkladanie ponúk nie sú dostupné takým spôsobom, ktorý by umožnil účinné monitorovanie zo strany verejnosti.

Audítori predkladajú tieto hlavné odporúčania:

• Inštitúcie EÚ by mali spoločne vytvoriť online jednotné kontaktné miesto pre verejné obstarávanie, kde by uchádzači mohli nájsť všetky potrebné informácie a komunikovať s inštitúciami. Mali by zriadiť jeden verejný archív informácií týkajúcich sa predchádzajúcich verejných zákaziek a všetky právne predpisy v oblasti verejného obstarávania by sa mali skonsolidovať do jedinej príručky pravidiel.

• Účasť MSP by sa mala otvorene podporiť.

• Inštitúcie by mali využívať predbežné trhové konzultácie, kedykoľvek je to vhodné, s cieľom informovať firmy o svojich plánoch.

• Vo vhodných prípadoch by zákazky mali byť rozdelené na časti s cieľom zvýšiť účasť.

• Komisia by mala navrhnúť mechanizmus rýchleho a nezávislého preskúmania sťažností firiem, ktoré sa domnievajú, že sa s nimi nezaobchádzalo spravodlivo.

• Európsky úrad pre boj proti podvodom by mal informovať o obvineniach, ktoré sa vyšetrujú, ako aj o výsledkoch týchto vyšetrovaní.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices