Lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám pre všetkých: Rada prijala prvé pravidlá pre celú EÚ

80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím potrebuje lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám. Aby sa tak stalo, Rada formálne schválila smernicu o prístupnosti webových stránok verejného sektora dohodnutú s Európskym parlamentom v máji.

Keďže obyvateľstvo EÚ starne, očakáva sa, že počet ľudí so zdravotným postihnutím alebo obmedzením súvisiacim so starnutím vzrastie do roku 2020 na 120 miliónov. Sprístupnením digitálnych produktov a služieb všetkým používateľom zohráva smernica kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa všetci z nás mohli v plnej miere zúčastňovať na digitálnej spoločnosti a hospodárstve. Touto smernicou sa výrazne zjednoduší prístupnosť a využívanie služieb zo strany znevýhodnených osôb.

„Stanovenie technických noriem, mechanizmu monitorovania a následnej kontroly zhody považujeme za veľmi dôležité. Chcel by som zablahoželať holandskému predsedníctvu k úspešnému dokončeniu tejto dôležitej iniciatívy,“ povedal slovenský podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Webové sídla a mobilné aplikácie orgánov verejnej správy, verejných nemocníc, súdov a iných verejných subjektov budú čoskoro musieť spĺňať spoločné európske normy týkajúce sa prístupnosti. Touto smernicou sa stanovujú minimálne podmienky, ktoré členským štátom umožnia stanoviť aj prísnejšie požiadavky. Členské štáty môžu tiež uplatniť tieto požiadavky a/alebo ďalšie požiadavky na webové sídla a aplikácie iných typov organizácií.

Ľudia budú môcť požiadať o konkrétne informácie, ak je obsah nedostupný, alebo nahlásiť problémy jednoducho kliknutím na link pre spätnú väzbu.

Aby sa zabezpečilo, že sa pravidlá zavedú do praxe, musia členské štáty monitorovať zhodu webových sídel a aplikácií subjektov svojho verejného sektora. Postupom vykonania sa zaručí, že na žiadosti a oznámenia sa bude náležite reagovať.

Viac..  Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

Harmonizovaným súborom pravidiel by sa mal podporiť vývoj a predaj väčšieho množstva výrobkov s automatizovaným a inovatívnym prístupom. Integrovanejší trh by mal priniesť väčší výber a zníženie cien v celej EÚ, čím by sa prispelo k ešte väčšiemu začleneniu, zamestnanosti a rastu.

Kedy sa z návrhu stane právny predpis?

Znenie, ktoré sa prijalo dnes, je pozíciou Rady v prvom čítaní. Na dokončenie postupu musí Parlament schváliť znenie v druhom čítaní.

Smernica nadobudne účinnosť dvadsať dní po svojom uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. To by sa malo uskutočniť na jeseň.

Členské štáty potom budú mať 21 mesiacov na to, aby prijali vnútroštátne ustanovenia s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou, t. j. „transponovali“ ju. Nové webové sídla (webové sídla uverejnené po transpozícii) musia byť v súlade o rok neskôr, staršie webové sídla o dva roky a mobilné aplikácie o 33 mesiacov neskôr.

O dac

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

V Štrasburgu dnes padla na trialógoch historicky najrýchlejšia dohoda o podobe smernice. Členské štáty EÚ …

Consent choices